Publisert: 10.12.2018 Oppdatert: 10.12.2018
Fornøyd konsernsjef fire år etter Topigs Norsvinfusjonen

– Vi har samme ambisjon og mål

Vel fire år etter fusjonen av det internasjonale arbeidet til Topigs og Norsvin er konsernsjefen fornøyd med resultatet. Martin Beijl sier i dette intervjuet med Svin at selskapene har samme type eierskap, samme ambisjon og samme mål.  


– Hvorfor valgte Topigs og Norsvin å fusjonere sine internasjonale aktiviteter?

– I juni 2014 annonserte Topigs og Norsvin, to bondeeide internasjonale avlsselskap, fusjonen. Før dette hadde begge selskapene på selvstendig grunnlag gjort store investeringer i forskning og utvikling, arbeidskraft og strategiske samarbeidspartnere. Vi i ledelsen, men også våre eiere, forventet at man ville kunne oppnå langt bedre resultater ved å kombinere Topigs og Norsvins forskning og utvikling, produktportefølje og de internasjonale aktivitetene. I markedet for svinegenetikk betyr størrelse mye. For å forbli konkurransedyktig på lang sikt, og å garantere korrekt hastighet og retning på den genetiske framgangen, er det nødvendig å ha en toppmoderne infrastruktur for avlsarbeid og et sterkt program for forskning og utvikling. Ny teknologi gjør det mulig å skru opp farten på den genetiske framgangen, og vi forventet å kunne hanskes med disse utfordringene bedre sammen, enn som to individuelle selskaper. Sammen kan vi gi mer til våre eiere og kunder verden over.

«Topigs og Norsvin har funnet hverandre. Kundefokus, viten­skapelige framskritt og sunn fornuft er viktige pilarer for samarbeidet.»

- Martin Beijl, administrerende direktør i Topigs Norsvin.

– I dag, fire år etter fusjonen, er Topigs Norsvin nummer to i verden i den globale industrien for svinegenetikk, med et budsjett for forskning og utvikling på 21 millioner euro. TN70-purka, en kombinasjon av en Topigs- og Norsvins morrase, gjør det veldig bra i det globale markedet. Små og store svineprodusenter anser dette for å være den beste purka i verden. I fjor økte vi omsetningen med 16 prosent, og driftsresultatene var over budsjett, Vi leverer derfor etter planen også når det gjelder økonomien, sier Beijl.

– Hvordan utnytter Topigs Norsvin det faktum at selskapet eies av bønder i markedsføringen ut mot kunder rundt om i verden?

– I Topigs Norsvin er majoriteten av eierne norske og nederlandske svineprodusenter som ser fremover og tenker langsiktig. Fokus på genetisk framgang og evne til å konkurrere på lengre sikt er viktigere enn kortsiktige resultater. Kundene våre verden over vil ofte ha et partnerskap med avlsselskapet sitt, heller enn et mer tradisjonelt kundeforhold. Derfor har vi i Topigs Norsvin som mål å stifte langsiktig partnerskap hvor både genetisk verdi, tillit og driftsstøtte er nøkkelelementer for kunden. Til syvende og sist har eierne våre og kundene våre veldig like interesser. Topigs Norsvin vil bidra til en økonomisk og bærekraftig svineproduksjon.

– Hvordan synes du at samarbeidet mellom de to selskapene har fungert siden sammenslåingen?

– Siden 2014 har Topigs Norsvin operert som ett selskap internasjonalt, og vi jobber også som ett selskap, med samme visjon og strategi. Det første året jobbet vi hardt med å integrere de forskjellige delene av organisasjonen, en prosess som har gått knirkefritt. Topigs Norsvins suksess i markedet motiverer alle til å dra i samme retning. Byggingen av Delta Forskningssenter i Canada er et eksempel på et prosjekt der vi dro nytte av teknologien, infrastrukturen og kompetansen til Topigs Norsvin i både Canada, Norge og Nederland.

– Hvordan vil du beskrive kulturforskjellene mellom Topigs og Norsvin, hvis det finnes noen?

– Begge selskaper hadde samme ambisjoner og mål, et klart fokus på innovative og vitenskapelig funderte løsninger, samt sterk internasjonal orientering. Når det gjelder kulturforskjeller, har jeg ikke merket noen fundamentale forskjeller. Vi har funnet hverandre i en tilnærming der kundefokus og sunn fornuft er viktige pådrivere for utvikling av alle sider av vår virksomhet, sier Topigs Norsvins administrerende direktør Martin Beijl.