Publisert: 12.05.2019 Oppdatert: 12.06.2019

Stikkord:

– Vi har et dyrevelferdsmessig forsprang

– Vi har et stort forsprang når det gjelder dyrevelferd og helse. Store svineproduserende land kommer nå til oss for å lære hvordan vi har taklet utfordringene.


Det sa Norsvin-direktør direktør Olav Eik-Nes i sin årsmøteorientering. Hvordan klarer vi å håndtere løsdrift av purker i puljeproduksjon? Og det uten å kupere grisehaler? Eik-Nes mener at den norske satsingen på god helse og dyrevelferd gjennom mange år har gitt oss dette forspranget.

– Den globale trenden er at kampen om ressursene (fôr) gir økte kostnader. Vekten på kjøtt- og slaktekvalitet øker. Våre internasjonale kunder er i stor grad integrerte bedrifter. De er opptatt av hele verdikjeden. Integrerte selskaper er også opptatt av hvordan forbrukerne i butikkene tenker. De ser at dyrevelferd og økt bærekraft blir stadig viktigere for dem. Jeg tror dette er noe av grunnen til at flere nå snur seg mot oss for å se hvordan ting kan gjøres på en annen måte, sa han.

Klimagris i 2030
Erik-Nes mener at Norge har en klimagris i 2030. Satsingen på flere SPF-besetninger, sterkt smittevern og utviklingen av genetikk som styrker dyrevelferd og helse vil fortsette å gi oss fortrinn. Målet om 100 prosent norskprodusert fôr vil være innen rekkevidde om få år. Sammen med sterkere SPF-satsing, vil dette ruste norske svineprodusenter i samfunnsansvaret og kampen for en stadig mer bærekraftig produksjon.

Muligheter og utfordringer
Han konkluderte med at 2018 hadde vært stas på mange områder. Strukturelle endringer i Topigs Norsvins avlsmodell gir Norsvin ansvaret for to av de fire hovedsatsingsrasene, Norsvin Landsvin og Norsvin Duroc. Internasjonalt blir Topigs Norsvins satsing fra sin nye rånetestingsstasjon i Canada et viktig ledd. I 2018 tok verdens nest største leverandør av svinegenetikk ytterligere markedsandeler, og styrket dermed posisjonen sin.

Nasjonalt har Norsvin SA som selskap hatt utfordringer med redusert seminsalg.

– Men hvis det har økt verdiskapningen for dere som svineprodusenter, så har dette vært riktig. Vi må fortsette jobben med å styrke inntektsgrunn­laget gjennom å satse på nye forretningsområder, sa Eik-Nes.