Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

–Vi får alltid regninga i fanget

– Er det slik det er å være bonde i år 2005? Jeg er fly forbannet. Jeg blir sittende igjen med regninga der andre egentlig har ansvaret. Det er for ille, sier Sissel Flenstad (25).


–Vi får alltid regninga i fanget

– Er det slik det er å være bonde i år 2005? Jeg er fly forbannet. Jeg blir sittende igjen med regninga der andre egentlig har ansvaret. Det er for ille, sier Sissel Flenstad (25).

 

Nå har hun mest lyst til å sende regninga for tapet av mange smågriser til det lokale apoteket i Åfjord i Sør-Trøndelag. Hun og samboeren Ketil Hynne (27) er svineprodusenter i Åfjord, hvor de driver en formeringsbesetning med 45 årspurker. De leverer blant annet til Fosengris (se rep. Svin 3/04), som faren hennes eier sammen med to andre svineprodusenter.

 

PRODUSERTE TAPERE

– Dyrlegen møtte opp som avtalt for kastrering og jerninjeksjon av smågris i midten av januar. Han var irritert, fordi apoteket ikke hadde jern da han kom for å hente det, til tross for at han hadde bestilt mer enn tre uker i forveien. Det endte med at kun halvparten av smågrisene fikk jerninjeksjon. Vi ga de andre jern senere når vi fikk tak i, men da var det for sent. Som bildet viser så hadde vi fått tapere. 18 stykker fikk jern tidsnok, men 26 smågriser fikk jern for sent. Disse grisene er avvent samtidig, og er født med en dags mellomrom, og ble samlet i en avvenningsbinge. En av de største veide i kveld (medio mars) 26,7 kilo, og en av de letteste veide 6,2 kilo. De var født samme dag! Ni av de som ikke fikk jern tidsnok er døde, eller tatt av dage. 18 av purkegrisene skulle ha blitt avlsdyr til kjøpere som har kontrakter gjennom Gilde BS. Jeg taper penger, og kjøperne taper penger fordi de ikke får nok purker i pulja si. Apotekansatte bryr seg nok fint lite om det, sier Sissel Flenstad.

 

MEKTIG FORBANNET

Hun har regnet på at tapet for henne som svineprodusent representerer minst to månedslønninger for en ansatt på apoteket.

– Hvem har ansvaret? Jeg har konfrontert apoteket med de tap jeg har hatt som følge av saken, og prøvd å forklare dem hvor lite humant det er å slå i hjel dyr fordi det aldri kan få livets rett. Sjøl blir jeg stilt til ansvar ved den minste forseelse som går på dyrevelferd. Apotekteknikeren sa at lageret hadde gått tomt, noe som skjer av og til. Da hjalp det lite at dyrlegen hadde bestilt varene tre uker tidligere. Jeg fortalte dette til dyrlegen min, som også ble mildt sagt forbannet. Da han skulle hente den bestilte medisinen, rett før han skulle ut til oss og gjøre jobben, hadde han nemlig fått høre at grossisten hadde gått tom for 100 ml flasker med jern, men på lageret kunne det ha vært mulig å bestille 5×100 ml flasker. Det betyr at apoteket fint kunne ha bestilt varer til dagen etter, men det var antakelig redd for å brenne inne med for stort lager. Slikt går bare ikke an, sier en mektig irritert Sissel Flenstad.

 

– OFTE VANSKELIG

Det lyktes ikke Svin å få tak i daglig leder ved Åfjord Apotek. Men vi kontaktet Gro Bakken, som eier og driver Brekstad Apotek. Åfjord er en filial av Brekstad apotek. Bakken kunne ikke kommentere detaljene i denne konkrete saken, men Svin spør på generelt grunnlag;

– Hvilke regler har et apotek når det gjelder leveringsplikt av medisiner?

– Apotekloven pålegger apotek å forhandle alle legemidler som er tillatt solgt i Norge. Det aktuelle jernpreparatet er et registrert legemiddel, og kommer dermed inn under vår forhandlerplikt. Forhandlingsplikt er imidlertid ikke det samme som plikt til lagerhold av alle godkjente legemidler. Apotekloven pålegger oss derimot å lagerholde legemidler som blir etterspurt av leger, tannleger og veterinærer som utøver praksis i apotekets nærområde, og det er det vi bestreber. Til tider kan det ofte være vanskelig å få tak i slik medisin, og det kan henge sammen med at dette er et litt mindre interessant marked for enkelte leverandører enn humanmedisinen. Det skjer derfor at lagrene går tomme på ubeleilige tidspunkter. Vi tror at grossisten har på lager i Trondheim, og så viser det seg at det er tomt. Det er dessverre ikke første gang det har skjedd, sier Bakken.

– Men hvem har ansvaret når dere ikke har varer som er bestilt?

– Hvis vi ikke har bestilt varer som vi er bedt om å bestille, så er naturligvis ansvaret vårt. Men hvis bestilte varer ikke kan skaffes tilveie, så er det lite vi kan gjøre med det. Vi pleier vanligvis å ha litt på lager, men det hender at det blir tomt. Da kan dessverre situasjoner som dette oppstå, sier Gro Bakken.