Publisert: 19.05.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Vi er ikke urasjonelle

Eksisterende konkurrenter i Trøndelags kraftfôrmarked reagerer på enkelte av utspillene i Svin fra initiativtakerne bak Tipppel 09 som jobber for å få bygge en ny og moderne kraftfôrfabruikk i Verdal.

 


- Vi er ikke urasjonelle

Eksisterende konkurrenter i Trøndelags kraftfôrmarked reagerer på enkelte av utspillene i Svin fra initiativtakerne bak Tipppel 09 som jobber for å få bygge en ny og moderne kraftfôrfabruikk i Verdal.

 

Daglig leder i Norgesfôrkjeden, Erik Harsem, er en av de som reagerer. Samtidig presenterer Norgesfôr Orkla investeringsplaner i Trøndelag. I selskapets siste magasin omtales detaljerte planer om bygging av ny fabrikk for fjørfefôr i Orkanger. Kapasiteten blir 50 000 tonn kraftfôr, og prislappen beregnet til 92 millioner. Trippel 09 har til sammenligning kostnadsberegnet sitt anlegg til 150 millioner for en produksjon på 100 000 tonn til alle tre dyreslag. – Jeg vil ikke kommentere Trippel 09 sitt kostnadsoverslag, men blir overrasket hvis de greier å bygge kapasitet rimeligere enn Norgesfôr Orkla. Tre kraftfôrslag er også mer komplisert enn ett med dagens innskjerpede krav, sier Harsem. Norgesfôrkjeden er ikke direkte involvert i planene i Orkla. De ulike Norgesfôraktørene er selvstendige enheter. – Våre hovedoppgave er innkjøp, fôrutvikling, kvalitet, markedsføring og opplæring. Dette er en bransje som krever kompetanse og kvalitet, understreker Harsem. Norgesfôr må antakelig ha lyktes ganske bra. I flere fylker på Østlandet har i hvert fall kjeden nå over 50 prosent markedsandel på fjørfefôr. Planene om ny fjørfefôrfabrikk i Orkanger betyr også at det indirekte frigjøres kapasitet til svinefôr på andre anlegg. Han reagerer også på hvordan Trippel 09 omtaler konkurrentene som urasjonelle. – Man kunne gjerne ønske seg en mer rasjonell fôrindustri i Norge. Men vi må bygge på det vi har, og det blir stadig foretatt rasjonaliseringer. Vi kan ikke sette strek og starte med blanke ark her. Det er ikke rimelig å bygge i dag, og et nytt anlegg betyr store kostnader som skal avskrives og forrentes. Dette er det uansett bonden som må betale, sier Harsem. – Slik jeg kjenner markedet i Innherred skyldes mye av bøndenes frustrasjon omlegging i Felleskjøpets fraktordninger, og dårlig kapasitet om høsten på kornmottak. Manglende konkurranse både for korn og kraftfôr ble ikke bedre da Felleskjøpet kjøpte Norgesfôrbedriften Bolkan Bruk. Men skulle Trippel 09 først bygge, ville jeg heller ha satset på et moderne kornmottak, sier Harsem. Han har vanskelig for å se behovet for en ny kraftfôrfabrikk. – Trippel 09 må selvsagt få bygge det de vil, og dette kan høres ut som sutring fra en konkurrent. Men jeg kan love at både Norgesfôr og sikkert også Felleskjøpet vil sloss for å beholde markedsandeler i området, sier Erik Harsem.