Publisert: 27.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Veterinærvaktforskrifter opphevet


Veterinærvaktforskrifter opphevet

 

Landbruks- og matdepartementet har opphevet forskrift om veterinærvakt, etter at kommunene overtok ansvaret for veterinærvaktene ved årsskiftet.

Vaktforskriften har dermed ikke lenger noen funksjon, siden statens ansvar for veterinærvaktene er borte. Samtidig ble vaktforskriftens hovedhjemmel i dyrehelsepersonelloven opphevet.

Forskriften som nå er opphevet, var basert på tidligere avtale om veterinærvakt som var inngått mellom Den norske veterinærforening og Landbruks- og matdepartementet.