Publisert: 30.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Veterinærkonflikt ruller videre


Veterinærkonflikt ruller videre

 

Etter at den nye veterinærvakten trådte i kraft 1. april, står fortsatt 61 av 161 vaktområder ubesatt, fordi vaktområdene er så store eller dyretette at veterinærene ser det vanskelig å betjene syke dyr uten at de må vente for lenge.

Veterinærforeningen vil ha en gjennomgang av vaktområdene. I møter med landbruksdepartementet har også regjeringen sagt seg enig i en slik gjennomgang. Men departementet krever at utvalget som skal se på vaktområdene ikke kommer opp med løsninger som koster mer enn dagens ordning. Dette er veterinærene uenige i.

Vaktavtalen mellom landbruks- og matdepartementet og Den norske veterinærforening ble inngått 4. februar. Over 90 prosent av veterinærforeningens medlemmer stemte ja til avtalen. Men det er frivillig å delta i veterinærvakordningen. Inndelingen ble fastsatt av departementet i mars, og det er altså denne inndelingen, som i praksis utvider de gamle vaktområdene, mange veterinærer reagerer mot.