Publisert: 17.11.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Veterinær fratas autorisasjon – saken for retten

Landbruks- og matdepartementet har stadfestet Mattilsynets vedtak om tilbakekallelse av Freddie Helgesens autorisasjon som veterinær. Samtidig ankes saken av Helgesen. Den går dermed til rettssystemet.


Veterinær fratas autorisasjon – saken for retten

Landbruks- og matdepartementet har stadfestet Mattilsynets vedtak om tilbakekallelse av Freddie Helgesens autorisasjon som veterinær. Samtidig ankes saken av Helgesen. Den går dermed til rettssystemet.

Landbruks- og matdepartementet har i sin stadfestelse konkludert med at de alvorligste forhold ved saken er bruk av legemidler til matproduserende dyr. Departementet er av den oppfatning at Helgesen har benyttet ulovlige legemidler og bredspektra antibiotika i mye større omfang enn hva som er forsvarlig veterinærpraksis. Det er også lagt avgjørende vekt på Det veterinærmedisinske rettsråds uttalelse i saken.

 

– Mattilsynet konstaterer at klagen på vedtaket om tilbakekallelse av autorisasjonen til veterinær Freddie Helgesen ikke er tatt til følge. Vi mener dette er en viktig avgjørelse i forhold til å sikre riktig bruk av medisiner i norsk husdyrhold. Dette er avgjørende for at forbrukerne skal ha tillit til den maten de kjøper, sier tilsynsdirektør i Mattilsynet, Kristina Landsverk.

 

– Det er svært uvanlig at en veterinær fratas sin autorisasjon, og har ikke skjedd så lenge Mattilsynet har hatt denne rollen, sier Landsverk. Hvis Helgesen mister sin autorisasjon betyr ikke det nødvendigvis at alle broer er brent.

 

– Det er mulig for han å søke om ny autorisasjon på bakgrunn av at han endrer sin måte å drive veterinærpraksis på, forklarer Landsverk. Men først blir tilbakekallelsen av autorisasjonen en sak for juristene.

 

 

 

 

PCMV for første gang i Danmark

 

Porcin Cytomegalovirus (PCMV) er årsaken til årelange luftveisproblemer i to danske svinebesetninger på Jylland. Det er første gang dette registreres i Danmark. Det skriver svinefagdyrlegene Uffe Nielsen og Peter Astrup i Hyologisk. Symptomene er nysing, hoste, neseutflod, og utrivelige smågriser som har problemer med å trekke luft fra ca to ukers alder til cirka to uker etter avvenning.

 

 

Besetningene har de mest alvorlige utbruddene om vinteren. Veterinærenes råd til disse besetningene er å seksjonere fødeavdelingene, innføre McRebel-prosedyre (som skal redusere smitteoverføring i fødeavdelingene), samt kontrollere sekundærinfeksjoner blant annet med å vaksinere mot Glässer.