Publisert: 25.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vestfoldungdommen møtte opp på Grisekafé

Stort oppmøte på Grisekafé i Vestfold! Nærmere 100 frammøtte, mange av dem unge, ville høre om muligheter og utfordringer ved fremtidig optimistisk satsing på gris i Vestfold.


Vestfoldungdommen møtte opp på Grisekafé

Stort oppmøte på Grisekafé i Vestfold! Nærmere 100 frammøtte, mange av dem unge, ville høre om muligheter og utfordringer ved fremtidig optimistisk satsing på gris i Vestfold.

 

Det er mange år siden den populære Grisekaféen hadde så godt besøk. Norsvin Vestfolds Jacob Rustan, understreket også at landets minste fylke, arealmessig, er godt egnet til produksjon av gris. Det er nok spredningsareal, godt fagmiljø og god nærhet til markedet.

I 2002 opplevde Vestfold stagnasjon med hensyn til antall insemineringer og nybygg av grisefjøs.

– Vi kan vel kalle det en ”vente og se”-holdning, forteller Jacob Rustan. Styret i Norsvin Vestfold, Fylkesmannens landbruksavdeling og Gilde Felleslakteriet oppnevnte en prosjektgruppe som skulle se på ulike bygningsformer og kostnader ved bygging.

Prosjektgruppen la ut på reiser og innhentet informasjon fra inn og utland. Resultatet ble presentert for en fullsatt sal. Videre var det innlegg fra Reime Landteknikk v/ Lars Oftedal, som snakket om pakkeløsninger for rimelige slaktegrisfjøs. Konsulent Kjetil Olsen, Gilde Vest, tok for seg erfaringer og løsninger fra byggeprosjekter i Rogaland. Før paneldebatten gikk Gilde Fellesslakteriets konsulent Jon Midtbø gjennom økonomien i slaktegrisproduksjonen. Paneldebatten ble ledet av tidligere fylkesleder i Norsvin Vestfold, Gunnar Oseberg, og de mange spørsmålene tydet på stor interesse.

Nils Kvernland fra Innova Norge (tidligere SND) utfordret forsamlingen ved å si at dersom en vil være fremtidig svineprodusent i Vestfold, så må en være med, og det nå!

– Jeg håper at møtet ga inspirasjon til å satse sterkere også i Vestfold, oppsummerer en optimistisk svineprodusent, Jacob Rustan.