Publisert: 23.09.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Verst i første tertial neste år

Markedsproblemene for svinekjøtt fortsetter også neste år, omtrent på samme nivå som i år. Men om lag 3000 tonn av det ventete overskuddet på 5000 tonn neste år kommer alt i første tertial.


Verst i første tertial neste år

Markedsproblemene for svinekjøtt fortsetter også neste år, omtrent på samme nivå som i år. Men om lag 3000 tonn av det ventete overskuddet på 5000 tonn neste år kommer alt i første tertial.

Dette er i korte trekk hovedbudskapet i de reviderte markedsprognosene som Nortura Totalmarked har lagd for 2013 og 2014. Uten vektreduksjonen i første halvår i år ville det prognoserte overskuddet i år ha kommet opp i over 6 000 tonn. Men den samlete effekten av tiltaket med kompensasjon for reduserte slaktevekter fram til 1. juli er beregnet til 3000 tonn. Det ventes altså 3100 tonn for mye svinekjøtt i inneværende år.

Fortsetter i 2014

Dessverre venter Nortura Totalmarked at årets problemer ser ut til å fortsette også ut gjennom 2014. I følge prognosen blir markedsoverskuddet 5100 tonn neste år, og hele 3000 av tonn av dette overskuddet ventes å komme i første tertial 2014. I denne prognosen er det altså ikke lagt inn effekt av eventuelle tiltak for å redusere produksjonen. Det er lagt inn en svak salgsvekst. Bak disse tallene er det forutsatt at produksjonen av svinekjøtt øker med tre prosent neste år. En regner da med én prosent nedgang i bedekningene, en effektivitetsgevinst på én prosent, og samme slaktevekt som i 2012. Dette er 2,6 kilo over den ventede gjennomsnittsvekta for 2013, som blant annet fikk effekt av premieringen av lettere slakt i første halvår.

Nedgang i salget

 I skrivende stund (medio september) rapporteres engrossalget å ligge to prosent lavere enn fjoråret, mens produksjonen av svinekjøtt ligger fire prosent lavere. Så langt er det altså produsert 3377 tonn for mye, og 3715 tonn er eksportert. Medio september var det likevel godt samsvar mellom tilbud og etterspørsel av hele griseslakt. Etter at ordningen med premiering av lettere slakt opphørte 1. juli år, har mange likevel fulgt oppfordringene fra Norsvin og andre om å fortsette, og slaktevektene per uke 34 var på omtrent samme nivå (76,5 kg) som hittil i år (76,3 kg).

Ribbeimport?

Også i år kan det bli litt for lite norsk ribbe til jul, melder Nortura. Dette kan skje til tross for den store svinekjøttproduksjonen og ekstra tiltak for å øke tilfanget av norsk ribbe, det såkalte ribbetiltaket. I fjor ble det importert 180 tonn ribbe fram mot jul da det plutselig ble for lite råvarer. Situasjonen skapte også usikkerhet i markedet, slik at det ble en viss hamstring av frykt for ikke å få ribbe til jul.