Publisert: 09.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ventilasjonsvarsling – et krav fra 2006

Snart blir det krav om både brannvarsling og ventilasjonsvarsling i norske grisehus. For ventilasjonsvarsling gjelder egentlig kravet fra nyttår.


Ventilasjonsvarsling – et krav fra 2006

Snart blir det krav om både brannvarsling og ventilasjonsvarsling i norske grisehus. For ventilasjonsvarsling gjelder egentlig kravet fra nyttår.

 

Dagens forskrift om hold av svin har krav til alarm tilkoblet ventilasjonsanlegget fra 1. januar 2006. Men forskriften blir erstattet av ny en forskrift neste år. Denne forskriften er forsinket, og vil trolig komme til høsten neste år. Der vil det trolig ligge krav om brannvarsling fra 2007.

Det er naturlig å se brann- og ventilasjonsvarsling i sammenheng, fordi anleggene dels kan gjøre begge deler, og monteringen kan samordnes. Mattilsynet er også enig i dette. De som ikke har montert brannvarslinsanlegg, og har planer om det, vil derfor trolig få utsettelse på kravet om montering av ventilasjonsvarsling.

 

SPØR DET LOKALE MATTILSYNET

Det har vært lite fokus på ventilasjonsvarsling, og det er veldig kort tid igjen til januar 2006. Mange produsenter er derfor trolig usikre på hvordan de skal forholde seg til dette.

Montering av ventilasjonsvarsling kan fort bli dyrt. Svin kjenner til svinebønder som har fått tilbud på over 50 000 kroner for å installere slike anlegg. Likevel er det begrensninger på antall husdyrrom de kan koble inn. Ventilasjonsvarsling kan gjøres både dyrt og avansert, men også enkelt og rimelig. Nytten blir trolig akkurat den samme.

Svins redaksjon vil gjerne ha tips fra folk som har funnet fram til rimelige løsninger for slik varsling, eller produsenter som har fått tilbud om veldig dyre løsninger.

 

KOBLING MOT BRANNVARSLING

Hvis du har ventilasjonsanlegg der regulator har alarmutgang, kan denne kobles mot brannvarsling. Ventilasjonsvarsling trenger i så fall ikke koste stort mer enn kabelen mellom anleggene. Men i praksis kan det likevel bli noen kroner. Det trengs kanskje nye adresseenheter. En leverandør monterer også en slags føler i avtrekkskanalen. Hvis brannalarmsentralen sitter i våningshuset trengs ledig kabel dit. Det er en stor jobb hvis kablene er nedgravd uten slik ekstrakabel. Ofte har heller ikke brannvarslingsanlegget mulighet for mer enn en telefonmelding. Dermed får du melding om brann selv om feilen er på ventilasjonsanlegget.

 

TEMPERATURFØLER

Hvis du har ventilasjonsanlegg uten regulator med alarmutgang, kan prislappen for ventilasjonsvarsling fort bli høy. Du kan eventuelt bytte regulator, men trolig vil enkleste og rimeligste løsning være å sette opp en termostat/temperaturføler i husdyrrommet. Slike følere er mulig å få ned til et par hundre kroner, men kan også koste en god del mer. Varsling skjer når temperaturen stiger over innstilt nivå.

En kan også ha eventuell varsling ved for lav temperatur. Varsling via temperaturføler kan trolig også gå via brannvarsling. Men det kan også være eget anlegg, eller en kombinasjon av dette. Antall husdyrrom, avstand mellom og hvor sentraler er plassert vil påvirke hva som er mest hensiktsmessig.

 

STRØMSVIKT

Ventilasjonsvarsling skal fungere både ved feil og ved svikt i strømforsyning. Ved strømsvikt skal grisehuset ha mulighet for nødventilasjon. Det vil for eksempel si vinduer som kan åpnes. Eller en har kombinerte ventilasjonsløsninger der lukene for sommerventilasjon åpnes ved strømbrudd. Vi bør teste hva som skjer ved strømbrudd. Det gjøres sikrest ved å stenge av strømmen for hele anlegget med hovedbryteren. Spjeld i avtrekksvifter bør da åpne seg.

 

Venter et rush

– Jeg tipper at det gjenstår å installere om lag 20 000 brannvarslingsanlegg på norske gardsbruk. Det vil trolig bety et skikkelig rush, for bransjen har brukt omtrent 12 år på å installere de 20 000 anleggene som allerede er i drift, sier Magne Solli i Flexi Agri, en av flere aktører i bransjen.

Når så mange anlegg gjenstår, så skyldes nok det for en stor del at kravet ikke har trådt absolutt i kraft ennå. Presset har derfor ikke vært stort nok. Dessuten omfattes også mange mindre husdyrbruk av kravet, i og med at det gjelder ned til 30 vinterfôra sauer.

– Får dere mange spørsmål om muligheten for å kople sammen brannvarsling og varsling ved feil på ventilasjonsanlegg?

– Nei, det gjør vi egentlig ikke. Men vi orienterer naturligvis om muligheten når vi møter kundene våre, sier Solli.

 

Varsler feil på ventilasjon og fôring

Egil Brunes i Sandnes, Rogaland har nytt slaktegrishus. Der har han installert brannvarsling. Men han har også egen enhet som varsler hvis ventilasjon- eller fôringsanlegg ikke fungerer. Selve anlegget er en GSM-boks med seks utganger koblet mot alarmutgang på regulatorene til ventilasjonsanlegget. I tillegg er en utgang koblet mot fôringsanlegget. Anlegget gjør bruk av mobiltelefonnettet. Det er dermed stabilt og upåvirket av for eksempel lynnedslag.

Det hele fungerer slik at ved feil ved ventilasjon eller fôringsanlegget får du melding om dette spesifikt gjennom en SMS melding til mobiltelefon (kan også få telefonoppringing). Hvis du får melding om både feil ved ventilasjon og fôring samtidig er strømbrudd årsaken. Men det finnes også egne utganger på boksen som kan gi særskilt melding om spenningsfeil eller du kan koble det til en temperaturføler. Det siste kan være aktuelt selv om du har alarmutgang på ventilasjonsanlegg. Du kan få varsling både hvis temperatur er for lav og for høy.

Anlegget til Brunes finnes i ulike størrelser (antall utganger) og er kjøpt gjennom lokal forhandler (Nærbø Rør og Elektro). Pris var ca. 7000 kroner inklusiv montering. Det hadde vært rimeligere å koble alt via brannvarsling, men da hadde Brunes fått melding om brann uansett hva feilen var.