Publisert: 02.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ventilasjons- og brannvarsling innføres 1. januar 2007

Kravet til varsling ved feil på ventilasjonsanlegg i grisehus blir samordnet med kravet til brannvarsling. Det betyr at svineprodusenter som ikke har ventilasjonsvarsling får ett års utsettelse.


Ventilasjons- og brannvarsling innføres 1. januar 2007

Kravet til varsling ved feil på ventilasjonsanlegg i grisehus blir samordnet med kravet til brannvarsling. Det betyr at svineprodusenter som ikke har ventilasjonsvarsling får ett års utsettelse.

 

Det er klart etter en samtale Svin har hatt med Mattilsynet. Lederen av seksjon for dyrevern og dyrehelsepersonell i Mattilsynet, Espen Engh, sier til Svin at tilsynet overfor landbruks- og matdepartementet vil innstille på at det blir en overgangsordning når det gjelder kravet om varsling ved feil på ventilasjonsanlegg. Som Svin skrev i forrige nummer så står det i dagens forskrifter om hold av svin at det skal innføres et krav om varsling ved feil på ventilasjonsanlegg fra 1. januar 2006.

De færreste svineprodusentene var klar over dette før Svin tok saken opp i forrige nummer, og i praksis er det et svært lite mindretall av svineprodusentene som har slik varsling i dag. Det var andre forhold ved praktisk svineproduksjon som ble satt i søkelyset da gjeldende forskrift om hold av svin ble innført i 2003.

– Det er flere forhold som gjør at vi finner det naturlig å se kravet om varsling av ventilasjonsfeil i sammenheng med kravet til brannvarsling. For det første er vi klar over den faktiske situasjonen i næringen, og at det har vært rettet lite oppmerksomhet mot dette punktet i gjeldende forskrift. Viktigere er det kanskje at vi nå har en grundig gjennomgang av alle holdforskriftene i landbruket, ikke bare for gris, men for alle dyreslag. Mattilsynet følger opp en rekke tiltak som ble nedfelt i stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd, og samtidig implementeres EUs produksjonsdirektiv om rettigheter til produksjonsdyr. Dette er samlet sett en omfattende oppgave. Det kommer derfor nye forskrifter om hold av svin i løpet av neste år. I den nye forskriften er det varslet at det vil komme et krav om brannvarsling i alle grisehus fra 1. januar 2007. Vi har derfor valgt å foreslå en overgangsordning, slik at kravet til brann- og ventilasjonsvarsling sees under ett, og at kravene skal gjelde fra 1. januar 2007.

Det er vår innstilling overfor departementet, men det er som sagt departementet som avgjør dette, sier seksjonssjef Espen Engh i Mattilsynet til Svin.