Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ventilasjonens fire hovedmomenter

I en sirkel kan ventilasjonsanleggets funksjoner deles inn i fire sektorer. 


Ventilasjonens fire hovedmomenter

I en sirkel kan ventilasjonsanleggets funksjoner deles inn i fire sektorer. 

Ventilasjon handler om samspillet mellom disse fire faktorene; lufta som går inn, lufta som går ut, den automatiske styringen av ventilasjonen, og sammenkoplingen av anleggets enheter. Helheten i dette puslespillet må henge sammen om ventilasjonen skal bli vellykket.

De fleste ventilasjonsanlegg i norske grisehus er undertrykksanlegg. Det finnes også liketrykksanlegg, og de kan ha noen fordeler. Men de har den store ulempen at de er altfor dyre. Derfor er det undertrykksanleggene som dominerer. Undertrykket fordeler seg jevnt i et rom, akkurat som vann som tømmes inn i det.

Men for at undertrykksanlegget skal fungere optimalt er det avgjørende at vinduer og dører er lukket og tette. Det må også være tett mellom avdelinger.

Det er luftuttrekket, vanligvis styrt av motoren i ventilatoren, som er ansvarlig for hvilken luftmengde som kommer inn, og hvilket undertrykk og energiforbruk som oppstår.

De fleste undertrykksanlegg er dimensjonert for å kunne gi 99 prosent av ønsket klima. Det vil koste alt for mye å utvikle anlegg som skal yte 100 prosent av ønsket klima.

Styringen av ventilasjonsanlegget, automatikken, vil gjøre alt den kan for å forsøke å holde ønsket temperatur.

Sammenkoplingen av det hele, både mekaniske og elektroniske komponenter, er avgjørende for om anlegget fungerer slik som det skal.

Vellykket ventilasjon er avhengig av mange faktorer. Gode produkter, riktig planlegging i forhold til behov og forutsetninger, riktig montering, og kompetent igangkjøring, kontroll og etterkontroll. Mange har hatt negative opplevelser med styring og vedlikehold av ventilasjonsanlegg, og det er mange har ansvar i denne prosessen. Men til syvende og sist er det den som eier og driver svineproduksjonen som må leve med konsekvensene hvis ting ikke går etter planen. I praksis er det nok mange svineprodusenter som føler at de mangler tilstrekkelig kompetanse til å drifte, vedlikeholde og styre kompliserte ventilasjonsanlegg.