Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Venter større og raskere avlsframgang

– Dette blir spennende. Det er ingen andre avlsselskap i verden som bruker datatomografen i kommersielt avlsarbeid slik vi nå kommer til å gjøre, sier avlssjef Eli A. Bryhni i Norsvin.


Venter større og raskere avlsframgang

– Dette blir spennende. Det er ingen andre avlsselskap i verden som bruker datatomografen i kommersielt avlsarbeid slik vi nå kommer til å gjøre, sier avlssjef Eli A. Bryhni i Norsvin.

 

Vi står i et blyforseglet rom med en splitter ny computertomograf (CT) til flere millioner kroner. I taket er det montert skinner med taljer og kjettinger som skal løfte unge elitesråneemner inn og ut av dette rommet året rundt. Datatomografen er bygd inn i den nye rånetestingsstasjonen Norsvin Delta, som er bygd sammen med den gamle testingsstasjonen på Bjørke i Vang utenfor Hamar. – Vi øker med dette testingskapasiteten fra dagens 2500 til 3500 ungråner i året. Økningen skjer både for landsvin og duroc.

– Venter du like stor avlsmessig framgang for begge rasene?

– Når vi er i full drift vil vi kunne teste 1700 durocråner og 1700 – 1800 landsvinråner. Avlsmessig venter vi større og raskere framgang for begge rasene. For enkeltegenskaper som for eksempel kjøttprosent, forventer vi avlsframgang i området 17 – 30 prosent. Klarer vi det uten å ramme andre egenskaper, betyr det at den helhetlige framgangen øker, sier Bryhni.

 

Velges eller vrakes

Poenget med å bruke datatomografen er at en kan måle slaktegrisegenskapene direkte på det aktuelle avlsdyret. Tomografen tar hundrevis av tredimensjonale bilder av hver bedøvet testråne. Avlsforskerne får viktige data direkte fra potensielle seleksjonskandidater. Ungrånene vekkes opp igjen, og enten vrakes eller velges de til å rykke opp i Norsvins elitedivisjon på Norsvinsenterets rånestasjon, noen kilometer unna. Nå slipper en søskentesting, og generasjonsintervallet i avlen kortes ned, noe som i seg selv øker farten i avlsframgangen.

 

Internasjonal interesse

– Vi registrerer stor internasjonal interesse for det vi gjør. Vi tar i bruk et kraftig verktøy for å utvikle en gris i verdensklassen, og vi posisjonerer oss med dette grepet. Forventninger om framtidig avlsframgang er viktig for internasjonale kunder som lurer på om de skal velge oss eller ikke. Datatomograf på gris er ikke noe nytt. Det har vært brukt lenge på universiteter og forskningsinstitusjoner, også her hjemme. Men nå løfter vi som de første i verden teknikken direkte inn i det kommersielle avlsarbeidet. Det er nytt. Under åpningen av Norsvin Delta har vi et bredt fagprogram med både nasjonale og internasjonale foredragsholdere, blant annet amerikanske, sier Eli A. Bryhni.

 

Velprøvd teknologi

Alt i alt investeres det til sammen 26 – 27 millioner kroner i dette bygget på 2700 kvadratmeter. Innvendig blir det topp utstyrt på alle måter. Tomografteknologien er vel kjent, for eksempel i norske sjukehus. Flere internasjonale selskaper selger datatomografer. Avlsforsker Dan Olsen med flere har formulert mange spørsmål til aktuelle firmaer, og de har sjekket markedet grundig for å plukke det som forhåpentligvis blir en god løsning. Da sjefen for General Electric, som til slutt ble valgt, skulle signere avtalen med Norsvindirektør Rolf Ole Tomter, ga han klart uttrykk for at det var tydelig at kjøperen hadde satt seg grundig inn i sakene. Aldri hadde han fått så mange og detaljerte spørsmål før et salg.

Men maskiner og teknologi er en sak. Enda viktigere er det å ha folk med kompetanse til å utnytte teknologien. Norsvin har vært heldige og fått tak i Jørgen Kongsro, som begynner i Norsvin nå i mars. Først disputerer han med CT-bildeanalyse som en viktig del av doktorgraden sin. Det er avlssjefen veldig glad for.

 

Spleiselag

Men så kommer det uungåelige spørsmålet; hvem skal betale moroa?

– Nå som før er det slik at Norsvin selger sine avlsmessige tjenester til aktørene i kjøttindustrien. Flaggskipet vårt, landsvinet, er tilgjengelig for alle. Vi har lenge gjort en avlsmessig jobb for Nortura når det gjelder duroc. De eier rasen her til lands, og har finansiert dette arbeidet hele tiden. KLF har importert hampshire og tar kostnadene ved det. Vi gjør en jobb for KLF med semin og distribusjon. Nortura eier derfor det nye bygget, og Norsvin eier inventaret. Vi har en avtale om kostnadsfordeling på 75 prosent for Nortura og 25 prosent for Norsvin. Datatomografen eier vi halvt om halvt, sier Bryhni.

– Og hvorfor navnet Norsvin Delta?

– Vi hadde en konkurranse om navnevalget og testet flere forslag. Men vi kom fram til at Norsvin Delta er et bra navn. Det greske symbolet for Delta er en pyramideformet trekant. Det gir assosiasjoner til avlspyramiden vår, og til det å klatre oppover. Jeg liker navnet, og jeg er helt sikkert på at dette samarbeidet blir fruktbart for alle involverte partene, sier Eli A. Bryhni.

 

Fakta om råneskanning

• Årlig skal 3500 ungråner testes på råneteststasjonen Norsvin Delta. 70 av disse velges ut til eliteseminråner på Norsvins rånestasjon.

• Daglig veies og måles alle ungrånene på teststasjonen. Det registreres automatisk hvor mye de eter.

• Når rånene er 100 kilo avsluttes rånetesten. Grisene datatomograferes etter at de er beroliget.

• Hver uke skal 75 griser sendes gjennom datatomografen.

• Her tas det tredimensjonale bilder av rånen, opptil 1000 bilder av hvert dyr.

• Til sammen blir dette 75 000 bilder per uke, eller 3,5 millioner bilder i året.

• Slik er Norsvin det eneste avlsselskapet i verden som måler slaktegrisegenskaper direkte på det potensielle avlsdyret.

• Én seminråne blir far til omtrent 20 000 grisunger.