Publisert: 04.03.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Venter prisoppgang på gris

Prisen på svinekjøtt er preget av stabilt volum i Europa, og forventning om mindre prisøkninger.

 


Venter prisoppgang på gris

Prisen på svinekjøtt er preget av stabilt volum i Europa, og forventning om mindre prisøkninger.

 

Produksjonen av oksekjøtt gikk ned i EU i 2009. Det gjorde også etterspørselen etter storfekjøtt som følge av finanskrisen, hvilket ga seg utslag i reduserte priser. Det svake melkemarkedet bidro til intensivert slakting av ku i perioder, hvilke ga ytterligere prisreduksjoner, rapporterer SLF.

 

Rikelig med svine- og fjørfekjøtt 

 

Samtidig har det vært rikelig tilgang på svinekjøtt og fjørfekjøtt, noe som også har gjort sitt til å dempe interessen og betalingsvilligheten for storfekjøtt. Produsentprisene på storfeslakt har derfor vært klart lavere i 2009 enn de relativt gode prisene i 2008. Størst har prisfallet vært for de kategoriene av storfeslakt som tradisjonelt har dårligst avregning.

 

 

Markedet i Norge

 

Etter en noe krevende høst i 2009 i det norske storfekjøttmarkedet, har det stort sett stabilisert seg, og reguleringslageret er bygd noe ned. Etter lave priser på svinekjøtt inn mot jul har prisene gått noe opp igjen både i Danmark og i Norge. Større prisøkninger er nok ikke å forvente i det norske markedet, som for tiden preges av et mindre overskudd , mener Statens landbruksforvaltning.