Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Venter beskjeden salgsøkning i år

Prognosene for 2008 varsler en vekst i salget av svinekjøtt på to prosent. Prognosene varsler dermed et brudd i forhold til fjorårets eksplosive vekst. Og svinekjøttproduksjonen øker med seks prosent.


Venter beskjeden salgsøkning i år

Prognosene for 2008 varsler en vekst i salget av svinekjøtt på to prosent. Prognosene varsler dermed et brudd i forhold til fjorårets eksplosive vekst. Og svinekjøttproduksjonen øker med seks prosent.

 

Det blir situasjonen i 2008 hvis vi skal tro den siste prognosen som ble lagt fram i uke fire i januar. Direktør Trygve Brandrud i Nortura Totalmarked sier at de har fått signaler fra både KLF-bedrifter og Gilde-bedrifter om at en forventet salgsvekst på to prosent er rimelig. Den forholdsvis sterke produksjonsøkningen på seks prosent forklares hovedsakelig med at en får hele inneværende år med tunge griser på rundt 80 kilo, eller tre kilo høyere slaktevekter enn i fjor. Stabile slaktevekter og økt effektivitet resulterer i om lag tre prosent flere griser. Det forutsettes omtrent uendret antall bedekninger i perioden som påvirker 2008, og effektiviteten forutsettes økt med 0,5 prosent. En forutsetter at målpris tas ut i 2008.

Resultatet blir altså et markedsunderskudd på 2400 tonn, etter at det er tatt hensyn til spekkimport på 1300 tonn og WTO-import på 1381 tonn. Det betyr at underskuddet har økt med 600 tonn i forhold til novemberprognosen.

Men fjørfefolket regner med å fortsette salgsfesten, med en forventet salgsvekst på hele 15 prosent i 2008. I tillegg øker kalkunproduksjonen med om lag 30 prosent. Hvis den kommer opp i 7 – 8000 tonn, så er faktisk kalkunen alene en tredjedel så stor som samlet sau- og lammeproduksjon. Hvis den eventyrlige salgsveksten fortsetter, kan fjørfefolket totalt sett puste storfefolket i nakken når det gjelder å ha størst kjøttproduksjon i 2009.