Publisert: 21.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vend blikket den riktige veien


Vend blikket den riktige veien

 

Snart stiger omsetningsavgifta igjen. Det er et sikkert tegn på at noe er i gjære.

Med en gang tilbudet av svinekjøtt øker mer enn etterspørselen presses bondens fortjeneste ned, blant annet ved at omsetningsavgifta øker til 90 øre kiloen fra 1. juli og ut året.

I forhold til jordbruksoppgjørets debatt om målprisen skal opp eller ned noen tiøringer er dette mye. Men i et lengre perspektiv er 90 øre for småpenger å regne.

Går vi tilbake til sommeren 1992 ble svinebonden trukket hele 400 øre per kilo svinekjøtt fra oppgjørsprisen på grunn av overproduksjon. Omregnet på årsbasis utgjorde dette nesten en kvart million kroner for en kombinert besetning med 35 årspurker og full framfôring (60 tonn produsert svinekjøtt). Ikke på noe tidspunkt i 1992 lå omsetningsavgifta under 300 øre. Da blir vi minnet om hvor ødeleggende det faktisk kan bli å havne i markedsmessig ubalanse.

Det har skjedd mye i åra etter dette, både- markeds- og strukturmessig. Men også for fem år siden var sommertrekket på svinekjøttprisen 250 øre kiloen. Dette året, i 1999, brukte kjøttprodusentene til sammen ”bare” 600 millioner kroner på avsetnings- og reguleringstiltak. Ikke så ille som i 1992, men likevel en halv milliard kroner mer enn hva et balansert normalår krever. Denne halve milliarden gikk rett ut av kjøttprodusentenes lommebok.

Dette bør gi et forholdsvis tydelig signal om hvor innsatsen nå bør rettes; nemlig mot salgssida. Sannheten er antakelig at vi skal være sjeleglade så lenge vi greier å holde omsetningsavgifta under ei krone kiloen.