Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Velger hest og smådyr framfor ku og gris

Det skjer noe med veterinærstudentene. Interessen for produksjonsdyr som ku og gris synker, mens interessen for hest og kjæledyr vokser. Men veterinærhøgskolen er ikke bekymret.


Velger hest og smådyr framfor ku og gris

Det skjer noe med veterinærstudentene. Interessen for produksjonsdyr som ku og gris synker, mens interessen for hest og kjæledyr vokser. Men veterinærhøgskolen er ikke bekymret.

 

– Det er riktig at mange av de nye studentene vi har tatt opp de senere årene, cirka 60 nye hvert år, har vist økende interesse for smådyr. Men vi skal ha kompetanse på alle områder, selvsagt også produksjonsdyr som for eksempel ku og gris. Vi ønsker oss en fordeling av studenter på alle områder, og vi vil jobbe enda sterkere gjennom hele studiet for å øke bevisstheten om dette. En viss reorientering er nok på sin plass for enkelte studenter. Men jeg tror at den studieomleggingen som vi nå gjennomfører blir bra. Behovene ute forandrer seg, og det gjør vi også, sier prorektor Yngvild Wasteson ved Norges veterinærhøgskole til Svin.

 

Gammelt studieopplegg

Studenter på 2001-kullet går etter gammel studieplan. En del avsluttet studiet til jul 2006, og resten avslutter etter gammel studieplan til sommeren. Disse studentene avslutter med et halvt års fordypningsoppgave som fordeler seg på litt andre kategorier enn de fem nye differensieringsretningene, fordi de er registrert på høgskolens institutter.

– Det er vanskeligere å skille disse i forhold til produksjonsdyr, smådyr, hest osv. fordi en oppgave innenfor eksempelvis mikrobiologi kan være enten det ene eller det andre, sier Wasteson.

 

Ny studieplan

Men studentene går nå over til en ny studieplan. Veterinærstudenter fra 2002 kan velge et helt års fordypning og differensiering innenfor et spesialområde siste studieår. De første av studentene som går etter ny studieplan starter sitt differensieringsår enten nå i januar, eller i august 2007. Studenter etter ny plan avslutter med andre ord studiet sitt enten til jul 2007, eller til sommeren 2008. Veterinærstudentene kan velge mellom disse fem hovedområdene; mattrygghet, akvamedisin, hestesjukdommer, smådyrsjukdommer og produksjonsdyrsjukdommer. Gris, ku, sau og geit er produksjonsdyr som hører hjemme innenfor det siste området.

 

16 av 56 velger produksjonsdyr

 – Og hvilken retning går studentene i?

– De fleste går nok i retning smådyrsjukdommer. Av de 56 studentene vi har etter ny studieplan har 22 valgt smådyrsjukdommer. Åtte har valgt hest, fire har valgt mattrygghet og to har valgt akvamedisin. Det betyr at 16 av studentene fordyper seg i produksjonsdyr, sier Wasteson.

 

Flere studenter i år

Veterinærstudiet tar fem og et halvt år. De siste årene har NVH tatt opp cirka 60 nye veterinærstudenter på Adamstua i Oslo hvert år. Prorektoren forteller at det fra kommende høst er planer om å øke opptaket i Oslo til 70 nye studenter. Pågangen er stor, og mange velger å studere veterinærmedisin i utlandet, først og fremst i Budapest i Ungarn og i Tyskland. Det er faktisk nesten like mange veterinærstudenter ute som i Oslo.

 

Trenger modernisering

– Det er jo en del gamle og litt ufunksjonelle bygninger på Adamstua i Oslo. Hvordan skal det gå når studenttallet i år økes fra 60 til 70?

– Jeg tror vi skal takle det bra. Det er trangt enkelte steder, men det er brukt en del penger på å sette i stand auditorier og øvrige undervisningslokaler. Men det er liten tvil om at vi trenger en modernisering av lokalitetene. Vi jobber for det, enten det nå blir her eller på Ås. En følge av at vi øker opptaket av studenter er også at vi får litt større budsjetter å rutte med. Vi skal gjøre det beste ut av situasjonen, sier prorektor Yngvild Wasteson.