Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Veldig interessant for oss bønder

– Dette er et stort miljøprosjekt med veldig mange vinnere, sier bonde Abraham Aarsland i Hå kommune.


- Veldig interessant for oss bønder

– Dette er et stort miljøprosjekt med veldig mange vinnere, sier bonde Abraham Aarsland i Hå kommune.

Han er en av Jærens mange husdyrgjødselprodusenter, og han har som representant for Norges Bondelag vært bøndenes talsmann i bioparkprosjektet på Hå. Familiebruket til Aarsland ligger også på Hå, og her driver familien både kombinert produksjon av gris og mjølk- og kjøttproduksjon av storfe.

– Det ligger store miljøgevinster i dette prosjektet, ikke minst når det gjelder reduserte CO2-utslipp. For det andre reduseres bøndenes behov for spredeareal, noe som er i ferd med å bli et problem for mange jærbønder. Vi slipper dessuten å spre så mye naturgjødsel, med fordampning av ammoniakk og næringsstoffer. Med et biogassanlegg vil vi også spare behov for lagerkapasitet på den enkelte gard, og vi fjerner mye av den traktorbaserte møkkjøringa langs offentlige og private veier for å få ut gjødsla, sier Abraham Aarsland.