Publisert: 03.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vektene ned, men ikke i Prima

Vektene på slaktegris er så langt i år (uke 11) ned 3,5 kilo i snitt for alle slakterier viser tall fra Animalia. Det er halvkiloen unna målet til Nortura Totalmarked.


Vektene ned, men ikke i Prima

Vektene på slaktegris er så langt i år (uke 11) ned 3,5 kilo i snitt for alle slakterier viser tall fra Animalia. Det er halvkiloen unna målet til Nortura Totalmarked.

 Norura, Fatland og Midt-Norge Slakteri har alle en reduksjon i slaktevekt mellom 3,7 og 4,0 kilo. Den som skiller seg ut i motsatt retning er Prima Slakteri på Jæren. Her har slaktevektene økt med nesten én kilo siden i fjor. Fra før ligger også Prima aller høyest på slaktevekt.

 – Jeg har ingen forklaring på at vi går opp i vekt. Men vi anbefaler ikke dette overfor våre produsenter. Samtidig viser vi forståelse for at noen produsenter likevel velger å følge anbefalingene, sier konsernsjef Anbjørn Øglend i Prima AS.

 

Ikke et trekkspillprodukt

– Vi har brukt 10 år på å bygge opp et premiumprodukt. Da kan ikke grisen være et trekkspillprodukt som er stor eller liten avhengig av hvordan markedet er, fortsetter Øglend. Han er også imot tiltaket generelt, og mener det svekker Prima sin konkurransekraft hvis de reduserer slaktevekten.

 – Jeg tror også dette blir svinedyrt og har virkning bare på kort sikt. Problemet er ikke bare at det er for mye gris, men at det er for mye av enkelte stykningsdeler. Dette er selvsagt en vanskelig utfordring, men kan  løses ved en riktigere prising av stykningsdeler. Svineskinka er for eks for dyr, mener Øglend. Men en annen prising løser ikke hovedutfordringen.

– Ansvaret for å selge grisen må ligge hos den i kjøttbransjen som kjøper inn grisen. Alternativet er at svineproduksjonen må over på en eller annen form for kontraktsproduksjon. Jeg har ikke helt løsningen på hvordan, men store deler av produksjon i dag er jo egentlig en form for kontraktproduksjon. Purkeringene har for eksempel fem års kontrakter. Vi har et års kontrakt med våre produsenter, og det finnes også kontrakter mellom smågris og slaktegrisprodusenter, sier Øglend. Alternativt må markedsregulator ta en større del av ansvaret for overproduksjonen, mener konsernsjefen i Prima.

     

Høyere kjøttprosent

– En bieffekt av reduksjonen i slaktevekter er at kjøttprosenten har økt med 0,4 prosentpoeng så langt i år. Norge har nå uten tvil den høyeste kjøttprosenten på gris i Norden, sier fagsjef klassifisering Morten Røed i Animalia. Høyere kjøttprosent blir en gevinst for svinebonden, og passer med forutsetningene som ble presentert i Svin nr. 2/2013.