Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Veien til et felles fôrvurderingssystem

Siden 2002 har det vært diskutert å få til ett nytt felles fôrvurderingssytem til gris.


Veien til et felles fôrvurderingssystem

Siden 2002 har det vært diskutert å få til ett nytt felles fôrvurderingssytem til gris.

 

UMB kom med innspill til næringa i 2002 og 2004 om å starte jobben for et nytt felles energivurderingssystem til gris, hvor det skulle vurderes å eventuelt ta i bruk det nye danske systemet. I følge Nils Petter Kjos fra UMB var mange i næringa «lunkne» til det.

Svakheten med fôrvurderingssytemet vi bruker i dag er at i proteinvurderingen angir vi såkalt fecal fordøyelighet,  dvs.  fordøyelighet målt ved analyse av gjødselprøver, og at det brukes samme fordøyelighet på alle aminosyrer som for råprotein. Energiberegningen (FEg) er i utgangspunktet et system med omsettelig energi, med korrigering for varmetapet ved fôromsetningen. Denne korrigeringen er litt for enkel og gir et for dårlig estimat av nettoenergien som er tilgjengelig for dyret. Et moderne fôrvurderingssystem bør bygge på nettoenergiberegning og bør bruke et system med individuell vurdering av aminosyrefordøyelighet som måles i tynntarmen (ileal fordøyelighet).

Under årets fôringsseminar på Hamar 30. mai ble svinenæringen informert om ett nytt fôrvurderingssystem fra Felleskjøpet. Felleskjøpets fôrvurderingssystem er basert på det nederlandske systemet som er et lukket system hvis en ikke er medlem i Europeiske lands felleskjøp.

Da Felleskjøpet nå vil bruke sitt eget system som de kaller «FEnetto», og resten av bransjen fortsetter med FEg, vil svineprodusenten nå ha to fôrvurderingssytemer å forholde seg til. Dette vil skape forvirring. Svineprodusentene får rådgivning fra mange hold; fôrkonsulenter, konsulenter fra slakteriene, veterinærer og Helsetjenesten for svin. Skal de nå ha to system å forholde seg til?

I Norge i dag produseres det ca. 1,4 millioner gris, mens i Danmark produseres det ca. 25 millioner gris. Danmark har ett system, noe også de andre nordiske landene har. Da er det viktig at Norge også klarer å enes om å komme frem til et felles fôrvurderingssystem.

Norsvin gjorde det klart at de ønsket at vi skulle ha et felles fôrvurderingssystem i Norge. Flertallet fra bransjen ga også klare signaler om dette, noe som vi i NORGESFÔR også mener er viktig.

Norsvin har nå tatt initiativ til å jobbe for et felles fôrvurderingssytem. Hele bransjen skal ha et møte i slutten av august om hvordan vi skal jobbe for å få til et felles fôrvurderingssystem til svin.

NORGESFÔR mener at fôrleverandørene bør ha et felles fôrvurderingssystem, og heller konkurrere med hverandre om å lage de beste og billigste fôrblandingene innen samme system, og yte den beste service overfor kundene.

Hvorfor bør vi jobbe for et felles fôrvurderingssystem? (ref., Harald Volden 2006)

• Ressursbesparende utvikling og forskning • Kostnadseffektivt • Felles kompetanseutvikling • Felles rådgivningsverktøy • Bedre fôringsrådgivning

Et felles fôrvurderingssystem er det beste for hele bransjen.