Publisert: 19.10.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vått og seint, men bra likevel

Mye regn og sen tresking til tross, foreløpige analyser av årets korn viser god hygienisk kvalitet. Proteininnholdet går ned og stivelsesinnholdet opp.


Vått og seint, men bra likevel

Mye regn og sen tresking til tross, foreløpige analyser av årets korn viser god hygienisk kvalitet. Proteininnholdet går ned og stivelsesinnholdet opp.

av Vidar Aglen og Ragna Sveipe Stenseth, FK Agri

Avlingsprognose høsten 2015

Årets kornsesong har vært utfordrende for norske kornprodusenter. På grunn av den dårlige forsommeren ble mange åkre sådd seint, og en del korn ble derfor ikke klart for tresking før langt ut i oktober. Dette gjelder både på Østlandet og Trøndelag. Dette er til stor forskjell fra fjorårssesongen, da det meste av avlingene var i hus først i september. Norske Felleskjøp oppdaterte prognosen for tilgang av korn til norsk matmjøl- og kraftfôrindustri 30. september, og denne er basert på oppdaterte arealtall, rapporter om avlinger og avlingsutsikter fra Norsk Landbruksrådgiving. I denne prognosen er det ikke lagt inn korreksjon for at en del åkre kanskje står i fare for ikke å bli høstet pga. sein høst og regn.

87 prosent mer fôrhvete

Prognosen for bygg ligger nå cirka 11 prosent lavere enn for både fjoråret og snittet for de siste fem årene. Prognosen for havre er lagt cirka ni prosent lavere enn fjoråret og snittet for de siste fem årene. Når det gjelder hvete, er situasjonen en helt annen i år sammenlignet med i fjor. For mathvete forventes en nedgang på 30 prosent, mens tilgangen på norsk fôrhvete går opp med hele 87 prosent sammenlignet med forrige sesong. Denne sesongen er også spesiell når det gjelder tilgangen av rug. Prognosen for matrug ligger 34 prosent høyere enn foråret. For sesongen 2014 fikk fôrindustien 6 800 tusen til disposisjon, mens det i år ligger an til hele 23 000 tonn fôrrug. Rug går inn i kraftfôrblandingene til de dyrene som vi vet tåler rug godt.

Kjemisk innhold i årets korn

Sammenligner man det kjemiske innholdet i årets korn med fjorårets, ser man at det er en generell nedgang i proteininnholdet i alle kornsorter. Felleskjøpet Agris kjemiske analyser viser at proteinprosenten i snitt går ned cirka én prosent bygg, 1,5 prosent i havre og cirka 0,6 prosent i hvete. Til gjengjeld ser man at stivelsen er en god del høyere i år. Snittet viser en oppgang på mellom 2 og 5 prosentenheter i de ulike kornsortene. I tillegg til avlingsnivå og temperatur, er proteininnholdet i kornet i stor grad styrt av hvor mye nitrogen som er tilgjengelig for planten. Den regnfulle sommeren kan ha ført til utvasking av nitrogen fra jordsmonnet, og forklare den lave proteinprosenten i årets korn. Det høye energiinnholdet i kornet gjør det naturlig å øke energiinnholdet i en del kraftfôrblandinger hos Felleskjøpet. Dette sammenfaller godt med økte slaktevekter og ønske om høyere tilvekst hos mange av svineprodusentene.

Lite mykotoksiner også i år

Mykotoksiner er en samlebetegnelse på giftstoffer produsert av ulike muggsopper. Grisen er spesielt følsom for en del mykotoksiner, og det er derfor sterkt søkelys på å holde innholdet av mykotoksiner i svinefôr lavt. De mest aktuelle toksinene i norsk korn er Trichothecener, som produseres av åkermuggsoppen Fusarium. I norsk korn er Deoksynivalenon (DON), T-2 og HT-2 de vanligste. Det er svært gledelig å se, at på tross av fuktig vær og mye regn denne sesongen, viser alle analysene som Felleskjøpet Agri har tatt av DON i hvete og bygg, verdier under deteksjons-grensen på 250 µg/kg. Alle analysen av havre viser også svært lave verdier. Når det gjelder forekomsten av T2/HT2 i årets korn, finner man ikke dette mykotoksinet i bygg og hvete. I havre ser vi ett snitt på ca. 240 µg/kg. Mattilsynets anbefalte grenseverdien for innhold av T2/HT2 i ferdigfôr til alle produksjonsdyr, ligger nå 250 µg/kg. Det vil si at en resept må inneholde 100 prosent havre for at vi skal komme opp i mengder som kan være skadelig for grisen. Det er altså ingen grunn til å bekymre seg for at grisen vil få i seg for store mengder mykotoksiner denne kornsesongen. Felleskjøpet Agri følger likevel kontinuerlig med på innholdet av mykotoksiner i ferdigfôret gjennom hele sesongen.