Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

«Vått er godt»

– Våtfôr til slaktegrisene og tørrfôr til smågrisene fungerer best. Det mener danske Torben Lei, som nylig ble kåret til beste besetning i det danske «Vådt er godt»-prosjektet.


«Vått er godt»

– Våtfôr til slaktegrisene og tørrfôr til smågrisene fungerer best. Det mener danske Torben Lei, som nylig ble kåret til beste besetning i det danske «Vådt er godt»-prosjektet.

Lei har alltid fôret slaktegrisene sine med hjemmeblandet våtfôr. Da han for noen år siden også fikk smågrisproduksjon, valgte han å satse på innkjøpt tørrfôr til dem. Men siste år skiftet han til hjemmeblanding også hos smågrisene, skriver danske Svin.

Han har hvete i to gasstette siloer, og bygg i plansilo. Soyaskrå og mineraler kjøpes inn, samt soyaolje til smågrisfôret. I unggrisblandingene er det 8,3 gram lysin og 132 gram fordøyelig råprotein. 85 prosent formales til under én millimeter.

Lei setter inn 8-9000 smågriser hver fjortende dag. Han bruker fire fôrblandinger. Inntil åtte kilo brukes avvenningsfôr. Fra åtte til ti kilo brukes en miks av avvenningsfôr og smågrisfôr. Fra 10-15 kilo bruker han smågrisfôr, og fra 15-30 kilo unggrisfôr.

Smågrisfôret blandes på slaktegriseiendommen og transporteres til smågriseiendommen. Torben foretrekker tørrfôr til smågrisene.

Han legger vekt på at mølle- og blandeanlegget har stor nok kapasitet, slik at en slipper å hoppe over fôring ved problemer. Det betyr mye for tilveksten. Korrekt inntasting av data i våtfôrcomputeren er også grunnleggende. Små feil kan få store konsekvenser. Purker og galter går ikke i samme bingen, sjøl om fôrkurvene er like. Galtene spiser betydelig raskere. Det fôres restriktivt, og fôringa deles i fire like store porsjoner. Det siste punktet som vektlegges er å ligge på forskudd med renhold og vedlikehold for å unngå nedetid. Rensing av dysefiltre, to ukentlige tankvasker, kontroll av formalingsgrad og alminnelig vedlikehold.