Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Våtfôr til gris og vekst av gjær- og muggsopp

Våtfôring har mange fordeler i forhold til andre fôringssystemer. Men våtfôring byr også på en del utfordringer, ikke minst når det gjelder å sikre god hygienisk kvalitet på fôret.


Våtfôr til gris og vekst av gjær- og muggsopp

Våtfôring har mange fordeler i forhold til andre fôringssystemer. Men våtfôring byr også på en del utfordringer, ikke minst når det gjelder å sikre god hygienisk kvalitet på fôret.

 

Det er lett å forstå hvorfor våtfôring har blitt svært vanlig i norsk svineproduksjon. Våtfôring gir rasjonell og kontrollert fôring, og åpner for utnytting av alternative våte råvarer som myse og miljøfôr på en enkel måte. Men utfordringene ligger på lur i forhold til hygiene og kvalitet.

 

STOR VARIASJON

En undersøkelse i 13 våtfôrbesetninger i Midt-Norge i 2003 viste at pH i våtfôret var langt høgere en forventet. Videre var det svært stor variasjon mellom besetninger med hensyn til innhold av muggsopp, gjærsopp, enterobacteriaceae og lactobaciller (tabell 1).

Gjennomsnitt pH målt i våtfôr i tro var 4,8. Dette er relativt høyt i forhold til forventet nivå. Enkelte besetninger hadde en gjennomsnittlig pH på over 5,0. I en av besetningene ble det tilsatt maursyre i blandetanken i forbindelse med tillaging av våtfôret. Gjennomsnittlig pH i våtfôret i denne besetningen var 4,23.

 

UNDER 4,5 I pH

Det hevdes ofte at pH i våtfôr bør være under 4,5 for å kunne regnes som mikrobiologisk sikkert med minimal vekst av enterobakterier Det er sannsynligvis vanskelig å komme under pH 4,5 i et våtfôr som er delvis fermentert og uten tilsetning av organiske syrer som for eksempel maursyre. Det vil si ved relativt kort oppholdstid av fôrblandingen i blandetank og i rørsløyfer, og ved relativt lave temperaturer. Dette på grunn av at det ikke er optimale forhold for melkesyrefermentering. Resultatene i denne undersøkelsen viste at nivået av enterobacteriaceae var relativt lågt. Videre var det en tendens til redusert innhold av enterobacteriaceae ved låg pH.

 

TILSETNING AV ORGANISKE SYRER

I prosjektperioden ble det fra en fôrleverandør tilsatt en blanding av organiske syrer i kraftfôret. Totalt 7 av de 13 besetningene som deltok i undersøkelsen mottok fôr fra denne fôrleverandøren. En sammenligning av hygienisk kvalitet på våtfôret i disse 7 besetningene mot de øvrige er vist i tabell 2.

Resultatene viser at innholdet av enterobakterier, gjærsopp og muggsopp var lågere i våtfôr basert på kraftfôr tilsatt den nevnte syreblandingen. Videre fant en et høgere innhold av lactobaciller.

 

HYGIENE I VÅTFÔRINGSANLEGGET

I et våtfôringsanlegg er det flere punkter hvor det lett kan oppstå vekst av uønskede mikrooranismer som for eksempel muggsopp. Slike steder er lagertanker for alternative fôrmidler (mysetank), øvre del av blandetanken og nedløpsrør for kraftfôr. Det aller viktigste tiltaket for å unngå dette er rutinemessig godt reinhold.

Imidlertid vil det være en ekstra forsikring av benytte et kraftfôr med tilsetning av en syreblanding som både bidrar til å senke pH, og har spesiell effekt mot enterobakterier, gjær- og muggsopp.