Publisert: 26.11.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vårspredning og rask nedmolding best

I Danmark er det stort fokus på å utnytte husdyrgjødsel best mulig, og det finnes rådgivere med nettopp møkk som spesialfelt.


Vårspredning og rask nedmolding best

I Danmark er det stort fokus på å utnytte husdyrgjødsel best mulig, og det finnes rådgivere med nettopp møkk som spesialfelt.

Det er 1. april og fortsatt mye snø på bakken. Men i Vestfold har et par hundre bønder samlet seg for å høre om husdyrgjødsel. Ja, helt fra Hallingdal har noen kjørt for å høre en danske prate møkk et par timer. Dansken heter Torkild Birkemose, og er husdyrgjødselekspert i Dansk Landbruksrådgivning. – Danmark har mye husdyrmøkk. Vi har 22 millioner griser og en halv million melkekyr, åpner Birkemose. Og den danske bonden har en gjødselkvote å forholde seg til som betyr at han prøver å utnytte husdyrgjødsla best mulig.

86 prosent vårspredd

 Danmark spres 86 prosent av gjødsla om våren. Det gir den beste utnyttelsen av gjødsla. De resterende 14 prosentene spres sommer (10 %) og høst (4 %). Bare dette forteller at den danske bonden har stort fokus på best mulig utnyttelse av gjødsla. Utnyttelsen er for øvrig lavest for tørrgjødsel eller talle/ dypstrø, med 30 – 40 prosent. Kumøkk har en N-utnyttelse opp mot 50 prosent, mens bløtgjødsel fra gris ligger på 65 – 70 prosent. Gjødsel via et biogassanlegg har aller best N-utnyttelse eller opp mot 80 prosent. Ellers betyr vårspredning med nedmolding noe bedre utnyttelse enn stripespredning i høstkorn til samme tid. Men også i høstkorn kan utnyttelse av vårspredd gjødsel være svært god.

Ølflaske som mål

– Tidligere sa vi at gjødsel i høstkorn skulle stripespres når åkeren var så høy som ei ølflaske, forteller Birkemose. I Danmark betyr det normalt siste halv- del av april.

– Nå sier vi at spredning kan skje fra tidlig vår fram til dette stadiet, opplyser Birkemose. Han viser fram forsøksresultater fra 2007 og 2008. I 2007 gav tidlig spredd husdyrgjødsel i høstkorn noe bedre resultat enn seinere spredning. I 2008 derimot var det små forskjeller i avling og utnyttelse mellom spredetidspunkt.

– Men tidlig spredning har fordel av at forholdene for spredning ofte er gunstigere da, hvis en ser bort fra mulighet for kjøreskader. Godt gjødselvær er når det er overskyet, kjølig, høy luftfuktighet og vindstille, forklarer Birkemose.

Nedmolding i løpet av seks timer

 En annen faktor som betyr mye for utnyttelse til vårkorn er tiden fra spredning til nedmolding. – Vi har krav om nedmolding i løpet av seks timer etter spredning, opplyser Birkemose. Venter du 24 timer viser undersøkelser at 60 prosent av nitrogenet har gått tapt. I Danmark er dessuten breispredning av gjødsla forbudt.

– Stripespredning med slepeslanger er den vanligste metoden. Fordelen ved denne metoden er at en kan spre veldig bredt (opp til 30 meter) og bruke etablerte kjørespor, sier Birkemose. Men også direkte nedfelling både på svart jord eller eng brukes en del.

Forsuring og skumlegging

 I Danmark har enkelte også anlegg for forsuring av gjødsel med svovelsyre eller de separerer gjødsla i en tørr og våt del. Men dette har ikke fått noe stort omfang og det er vanskelig å få økonomi i metodene. På siste Agromek ble det vist et system for skumlegging av gjødsla ved spredning (Biocover) for å redusere ammoniakktapet (se Svin 10-2008).

– Dette høres spennende ut, men jeg er usikker på hvordan teknikken vil fungere i praksis, sier Birkemose.