Publisert: 19.08.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Varm juli hjalp kjøttsalget

En grå og trist juni bidro til en salgsindeks for svinekjøttet på 96 sammenliknet med salget til samme tid i fjor. Men den varme julimåneden rettet opp en god del.


Varm juli hjalp kjøttsalget

En grå og trist juni bidro til en salgsindeks for svinekjøttet på 96 sammenliknet med salget til samme tid i fjor. Men den varme julimåneden rettet opp en god del.

– Salgsindeksen etter juli kom opp i 98 sammenliknet med salget til samme tid i fjor. Det hjalp mye, men fortsatt er ikke salget av svinekjøtt bedre enn det som ligger i prognosen. Kjøttlagrene er nå nede på 2011-nivå, men vi har eksportert hele året i år så den kvoten er brukt opp, sier direktør Jakob Simonhjell i Nortura Totalmarked kjøtt og egg. Kombinasjonen av et godt julisalg og stabile slaktevekter skapte litt underdekning. Det såkalte ribbetiltaket har også bidratt litt, altså at kjøttbedriftene kan kjøpe gris fra reguleringslagrene, ta ut ribba, og levere resten tilbake til markedsregulator. . Men fortsatt er det for mange purker og for høy produksjon i forhold til det som selges. Per uke 32 var produksjonen hittil i år 97 prosent av hva den var på samme tid i fjor. Simonhjell sier at oppmerksomheten nå rettes mot produsentenes egne evner til å ta ansvar gjennom fortsatt å redusere slaktevektene, samt fortsatt trykk på salget.

Tiltak vurderes fortsatt

 Behovet for eventuelle andre reguleringstiltak er fortsatt til vurdering. Gjennom sommeren har det som kjent vært tett kontakt mellom Norsvin, Nortura og Norges Bondelag når det gjelder muligheten for å sette i gang ytterligere tiltak for å dempe de negative økonomiske konsekvensene av overproduksjonen. Men intet var avklart da Svin lukket redaksjonen. På det tidspunktet var det kontakt mot landbruks- og matdepartementet. Det er som kjent her regelverket for Omsetningsrådet behandles og forvaltes. Det er vanskelige avveininger som skal gjøres. Sjøl om økonomien nå er veldig stram i næringa, er enkelte redde for at det etablerer seg en holdning som gjør at ingen tør å slutte med gris fordi de venter på en eller annen fallskjermordning. Per uke 32 lå engrosprisen på svinekjøtt kr 2,11 under avtalepris. I tillegg kommer trekket i omsetningsavgift på kr 2,10 per kilo.