Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vanntåkeanlegg slukker brann

Det har lenge vært sterkt søkelys på brannvarslingsanlegg. Men anlegg som faktisk slukker branner har det vært mindre å se til.


Vanntåkeanlegg slukker brann

Det har lenge vært sterkt søkelys på brannvarslingsanlegg. Men anlegg som faktisk slukker branner har det vært mindre å se til.

Fagkonsulent Lars Erik Ruud i helsetjenesten for storfe, og stipendiat ved UMB, skriver imidlertid i Buskap at Landbrukets brannvernkomité og Lillehammerfirmaet Prevent har samarbeidet om å utvikle et enkelt slukkesystem som tar utgangspunkt i bruk av vanntåke, altså dusjer av vann hvor dråpene er svært små. Et visst volum vann fordelt som vanntåke kan dermed få svært stor overflate som kan reagere mot en brann. Vanntåka skal gå raskt over til damp, som utvider seg ytterligere og sørger for at temperaturen synker samtidig som oksygen fortrenges. Slik skal altså brannen kunne undertrykkes og slukkes.

Enkelte steder i driftsbygningen har erfaringsmessig større fare for brann enn andre steder. Aktuelle punkter å sikre kan derfor være elektriske installasjoner, ventilasjonsanlegg og annet teknisk utstyr. Systemet koples sammen med varslingsanlegget.

Daglig leder i Prevent, Erling Mengshoel, sier til Svin at samarbeidet med Landbrukets brannvernkomité og selskapet startet i 2005, og det første anlegget ble levert til svineprodusent Ole Gjerlaug, Stange i Hedmark i 2006. Selskapet, som har fem ansatte, har patentert teknologien. I dag installerer Prevent slike anlegg gjennom rørleggere i andre typer bygg, som gamle, offentlige som private. De jobber for å videreutvikle markedsføringen av anleggene mot nye næringer, eksempelvis landbruk. Vanntåkeanlegget er et alternativ til de tradisjonelle sprinkleranleggene.

– Systemet er forholdsvis nytt i landbaserte næringer, men det har vært dominerende brukt i skipsfarten de 15 siste årene. Anlegget er heller ikke så dyrt som en skulle tro, ofte mindre enn én prosent av byggeanleggskostnaden, sier Mengshoel.