Publisert: 19.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Valin reduserer behovet for råprotein

Norgesfôr har nå, som et av de første selskapene i Skandinavia, fått tillatelse til å tilsette den industrielt framstilte aminosyren valin i svinefôret. Målet er bedre smågrisfôr og reduserte diaréproblemer.


Valin reduserer behovet for råprotein

Norgesfôr har nå, som et av de første selskapene i Skandinavia, fått tillatelse til å tilsette den industrielt framstilte aminosyren valin i svinefôret. Målet er bedre smågrisfôr og reduserte diaréproblemer.

– Ja, vi er godt fornøyd med at vi fikk grønt lys til dette av Mattilsynet den 10. september. Dette åpner for bedre optimering av smågrisfôret, først og fremst ved at vi kan bruke et større mangfold av råvarer. Det blir for snevert å nærmest bare bruke bygg og soya i svinefôret. Jo større mangfold av råvarer vi kan bruke, jo mer robuste blir dyra, sier Harald Hetland i Norgesfôr. Bakgrunnen for det som nå skjer er kort fortalt følgende; På 70-tallet kom proteinet i svinefôret fra naturlige råvarer. Men etter hvert ble det utviklet syntetiske aminosyrer som ble industrielt framstilt. Eksempler på slike industrielt framstilte aminosyrer er lysin, tryptofan, treonin og methionin.

Mindre behov for råprotein

– Det var et framskritt, men mye har stått stille de siste åra inntil nå. Vi vet at grisen også trenger andre aminosyrer, og valin er en slik aminosyre som det er for lite av i dagens svinefôrblandinger. For at ikke valinet skal bli den begrensende faktoren i den såkalte aminosyretønna (se Svin 6/09 side 20. red.anm.) så løses ofte problemet i praksis ved at det overfôres med protein. Dermed blir proteinbehovet til dyret overoppfylt, og overskuddet skilles ut i nyrene og skaper problemer, først og fremst ved at det blir mer diaré og bløtere gjødsel, sier Hetland.

– Hva skjer hvis det blir for lite valin? – Det går ut over tilvekst og kjøttprosent. Knut Øystein Berg, som jobber med svinefôr i Strand Unikorn, kommenterer dette slik; – Hos slaktegrisen er ikke dette noe framtredende problem, men produsenter av smågris snakker mye seg imellom om diaréproblemene hos smågris. Dette har også ei negativ økonomisk side som er viktig, sier Berg. – Når vil dere starte tilsettingen av valin i smågrisfôret? – Vi kommer til å starte med dette så snart vi får det. I løpet av oktober er vi forhåpentligvis ute i markedet med det nye smågrisfôret, sier Harald Hetland. – Blir det dyrere enn det gamle? – Vi ser det ikke slik, men ser mer på dette som en kvalitativ forbedring av smågrisfôret som vi håper produsentene vil sette pris på. Det vil bli et snillere fôr for de minste grisene, sier Hetland.

Forskningsstøtte

Flere forskningsarbeider konkluderer med at 70 prosent valin i forhold til lysin er nødvendig for optimal vekst og utnyttelse av totalproteinet (Barea et al.,2008;Sloth & Maribo, 2008). Jan Værun Nørgaard ved det jordbruksvitenskapelige forskningssentret Foulum, har undresøkt hvilke aminosyrer av valin eller isoleucin som er mest begrensende for smågriser, og svaret er valin. Han skriver i en artikkel i Hyologisk at valin vil redusere behovet for råprotein.

Dette er vanskelig å oppnå uten tilgang på syntetisk valin, spesielt dersom det ikke brukes potetprotein eller høye nivåer av fiskeprotein. Spesielt er det en utfordring å dekke valinbehovet i smågrisfôr, hvor målet er lavest mulig andel av ikke-utnyttet protein for å redusere risikoen for diaré. Norgesfôr mener selv at de har hatt stor suksess med å inkludere et bredere spekter av råvarer i fjørfefôret, og dette blir også mye lettere i svinefôret når en nå har fått tilgang til valin. Bedre balansert tilgang på protein gjør også at en kan øke lysinnåvet noe, fordi grisens potensiale for å utnytte lysin øker ved mer ideell aminosyrebalanse.