Publisert: 02.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Vær nøye med fôrhygienen

Nærmere 80 prosent av svenske slaktegriser og 60 prosent av purkene fôres i dag med våtfôr. Våtfôring eksploderte på 80-tallet, da kjøttprisene var elendige og behovet for billigere fôr var stort.


Vær nøye med fôrhygienen

Nærmere 80 prosent av svenske slaktegriser og 60 prosent av purkene fôres i dag med våtfôr. Våtfôring eksploderte på 80-tallet, da kjøttprisene var elendige og behovet for billigere fôr var stort.

 

Men i våtfôranlegg produseres det mikroorganismer fortløpende. Derfor stilles det store krav til god hygiene.

– Fôrnedslipp for tørre komponenter i blandekaret, taket i blandekaret samt fôrnedslippet ute i troa skal rengjøres med bestemte intervaller. Dette er de første punktene jeg sjekker når jeg er ute i en besetning. Det skal ikke stå fôr i fôrledningene i tomme avdelinger. Det er også viktig å ikke ha for lange fôrledninger. De bør være korte. Og fôrseparasjon er som regel et lite problem ved god maling. Større partikler synker lettere, sa Pigs Barbro Mattsson på innredningsseminaret i Hamar i november.

Gjærsopper finnes alltid i kornet, og de er aktive sjøl ved lave temperaturer, mens mjølkesyrebakteriene er aktive og danner mjølkesyre fra cirka 20–25 grader og varmere. Gjærsopper er aktive ved lav pH (1,5–8,5), mens mjølkesyrebakteriene er aktive i pH-intervallet 3,5 – 10,5. Muggsopper er aktive i intervallet pH 0–11.

Salmonellabakterier er aktive ved pH på mellom 4,2 og 8,8, og E. coli ved pH 4,5–9.

Noen fôrmidler leveres varme på gården, og de kan også være tilsatt mjølkesyrebakterier, noe som kan hemme tilveksten av gjærsopp.

– Det må tas prøver og hygieniske analyser av bløtfôret kontinuerlig. På Pig (Praktisk inriktade grisforsök i Skara) har vi nå gående et prosjekt som tar for seg bløtfôring til avvennings- og smågris. Det kommer vi tilbake til, sier Barbro Mattsson.