Publisert: 26.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Utvikler nye tilbud neste år

Norsvinskolen holder stand som svineprodusentenes kompetansesenter. Modulkursene er fortsatt ettertraktet, i tillegg har det nye kurset om framtidas hybridpurke, Norsvin LZ, samlet svineprodusenter for faglig påfyll.


Utvikler nye tilbud neste år

Norsvinskolen holder stand som svineprodusentenes kompetansesenter. Modulkursene er fortsatt ettertraktet, i tillegg har det nye kurset om framtidas hybridpurke, Norsvin LZ, samlet svineprodusenter for faglig påfyll.

Inger Strickert og Marte Heieraas Evju, begge Norsvin Norsvinskolen har i 2013 avviklet tre tradisjonelle kurs, henholdvis i slaktegrisproduksjon, driftsledelse og smågrisproduksjon. Gode evalueringer og tilbakemeldinger tyder på at alle tre har vært svært vellykket. Det tre andre kursene i år hadde i snitt 16 deltakere hver, og totalt 11 nye deltakere fikk tittelen Cand.pig i 2013. I tillegg er det arrangert inseminasjonskurs, og næringa har fått 24 nye eierinseminører. Det er sendt ut 625 eksemplarer av studieheftet «Bli vis på fôring av gris» til bruk for enkeltpersoner og i studieringer rundt i landet.

Kurs om den nye hybridpurka

Kurset «Norsvin LZ – håndtert på rett sett» ble holdt på Hamar i oktober, og arrangeres andre steder i landet på nyåret 2014. Gjennom en full kursdag gjennomgås bakgrunnen for endringen i genetikk, og forventede resultater med den nye hybridpurka og konsekvenser for den norske smågrisprodusenten. Tilbakemeldingene er så langt gode; deltagerne melder om et svært interessant kurs med godt utbytte. Norsvinskolen håper å se mange nye deltagere på dette kurset i 2014!

Kurs for satellitter i 2014

Den foreløpige planen for 2014 er slaktegriskurs i uke fem, smågriskurs i uke sju, og fordypningskursene om Norsvin LZ i januar. I tillegg planlegges det et to-dagers fordypningskurs om perioden fra grising til smågrisen veier 30 kg. Kurset er spesielt tiltenkt satellitter, men er selvsagt åpent for alle. Det er mellom 160 og 170 satellitter i Norge i dag, så dette bør interesser mange. Kurset holdes på Hamar i uke 10. Er interessen stor nok vil vi gjerne holde kurset andre steder også.

Om Norsvinskolen

• Målet med Norsvinskolen er å øke lønnsomheten i grisehuset gjennom faglig skolering. Norsvinskolen er også en viktig møteplass for å bygge nettverk innen svineproduksjon. • Siden 2002 har om lag 4 200 deltakere, svineprodusenter, rådgivere og andre, vært på kurs i regi av Norsvinskolen. • Hele 607 personer har tatt alle tre modulene på Norsvinskolen og fått den ærefulle tittelen Cand.pig. • For mer informasjon og oppdatert kursprogram, se: www.norsvin.no.

Ny rektor

Dyre Johan Haug har overtatt rollen som rektor ved Norsvinskolen etter Ivar Aanekre, som ledet den fra 1993. Aanekres innsats ble blant annet belønnet med «Godgrisen-prisen» i 2010. Mange har kjennskap til Dyre Johan Haug fra før; som foredragsholder på tidligere kurs, og som Ingris-rådgiver. Han er fra Tangen sør for Hamar. Dyre Johan er kjent for sin omgjengelige og humørfylte væremåte, og er svært engasjert i svinenæringa. Dyre Johan oppfordrer også alle til å spise mer svinekjøtt!