Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Utredning om produksjonsregulering


Utredning om produksjonsregulering

 

Norsvins årsmøte oversendte enstemmig følgende uttalelse til Norsvins styre; «Årsmøtet i Norsvin oppfordrer alle svineprodusenter til lojalt å følge opp de markedsregulerende tiltak som er satt i verk. Årsmøtet oppfordrer styret i Norsvin, sammen med Gilde Norsk Kjøtt og Kjøttbransjens Landsforbund om å utrede hvilke alternativer vi har for å kontrollere markedet, og konsekvensene på kort og lang sikt.»

Styret i Norsvin har bedt administrasjonen om å ta utgangspunkt i en eksisterende opplisting av alternativer, og gjennomføre en diskusjon med Gilde Norsk Kjøtt og KLF, før en foreløpig utredning skal presenteres på møte med fylkeslagslederne i juni. Med utgangspunkt i diskusjonen på ledermøtet, skal det lages en utredning som skal sendes fylkeslaga på høring. Høringen vil bli gjennomført høsten 2005.