Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Utnytt smågrisens vekstpotensial etter avvenning

Smågris har et veldig potensiale for tilvekst. Dette potensialet er det mulig å utnytte hvis man fokuserer på rutiner rundt avvenning og fôrer riktig i smågrisperioden.


Utnytt smågrisens vekstpotensial etter avvenning

Smågris har et veldig potensiale for tilvekst. Dette potensialet er det mulig å utnytte hvis man fokuserer på rutiner rundt avvenning og fôrer riktig i smågrisperioden.

Linda Hansen, Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal

 

Spedgrisperioden har betydning for veksten videre

For å oppnå høy tilvekst etter avvenning er det en forutsetning at spedgrisen har fått rikelig med råmelk, jernbehandling, har hatt god vekst i dieperioden og har en avvenningsvekt på minimum 10 kg. Det er også en forutsetning at avvenningsperioden går så smidig som mulig. Unngå fôrskifte i perioden 1 uke før og 8 – 10 dager etter avvenning. Dersom fôrskifte er nødvendig, bør dette gjøres gradvis over 3-5 dager.

 

Avvenning er en kritisk periode

Avvenning er en kritisk periode hvor det skjer mange endringer på kort tid. Ved avvenning faller purkemelka, som har vært hovednæringskilden, bort, og smågrisen må nå få alle sine behov dekket gjennom annet fôr. Overgangen fra melk til tørt fôr representerer en utfordring for fordøyelsen, og det er derfor viktig å tilvenne smågrisen kraftfôr så tidlig som mulig, gjerne allerede fra første leveuke. Spedgrisblandingen Format Start 170 er spesialtilpasset denne perioden, og har god smakelighet og råvarer med spesielt høy fordøyelighet. Avvenning kan gjøres ved at purka flyttes og smågrisene går igjen i fødebingene eller at smågrisene flyttes til en egen smågrisavdeling. Det er viktig å tenke over hvilke endringer man gjør, og at disse blir gjort på en skånsom måte uten å stresse dyra unødvendig. Stress påvirker immunforsvaret og fordøyelsessystemet, og kan bidra til avvenningsdiaré.

 

Riktig lysinnivå etter avvenning

For best mulig lønnsomhet i smågrisproduksjonen, er det et mål at perioden fra avvenning til starten av slaktegrisperioden ved 25-30 kg blir så kort som mulig. Nye behovstall for lysin tyder på at dagens smågris er enda bedre til å utnytte høyt lysinnivå enn tidligere. Forsøk med europeisk gris viser at både tilvekst og fôrutnytting forbedres ved bruk av sterkere fôr (Tabell 1). Det sterkeste fôret i dette forsøket tilsvarer Format Start 170, og resultatene betyr at man med fordel kan bruke et såpass sterkt fôr en god stund etter avvenning. En forutsetning for at smågrisen skal klare å utnytte proteinet optimalt er god tilvekst gjennom dieperioden og høyt fôropptak ved avvenning. Tabell 1 Resultater fra nederlandsk smågrisforsøk med økende lysininnhold i fôret. 

Optimalt lysinnivå

Optimalt lysinnivå i smågrisperioden vil variere fra besetning til besetning og er i all hovedsak avhengig av smågrisens helse og miljøet i besetningen. Det er protein som sørger for tilveksten, men overfôring av protein vil ikke gi økt tilvekst. I besetninger med god helsestatus og godt miljø kreves mindre til immunforsvaret og da kan fôr med høyt nivå av lysin med fordel brukes for å utnytte tilvekstpotensialet. I besetninger med lavere helsestatus vil et noe lavere lysinnivå gi like godt resultat.