Publisert: 27.02.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Utmelding og innmelding av purker

Ved utmelding av purker solgt som livdyr skal alltid ny eier registreres. Individopplysninger overføres automatisk og purkene ligger klare for innmelding hos kjøper. Kjøpere av livdyr opprettes i kunderegisteret.


Utmelding og innmelding av purker

Ved utmelding av purker solgt som livdyr skal alltid ny eier registreres. Individopplysninger overføres automatisk og purkene ligger klare for innmelding hos kjøper. Kjøpere av livdyr opprettes i kunderegisteret.

Salgsskjema kan skrives ut eller sendes per e-post som dokumentasjon på purkene.

 

Overføring av opplysninger

I Ingris er det automatisk overføring av individopplysninger som individnummer, fødselsdato, rase og purkestatus fra selger til kjøper dersom purkene registreres med ny eier i forbindelse med utmelding hos selger. Dersom det er salg av drektige purker overføres også data om inseminasjonen. Dette sikrer en lettvint og riktig innmelding av purker hos kjøper.

 

Kjøper skal registreres ved salg av livdyr

Alle purker som selges som livdyr skal registreres ut av besetningen i skjermbildet ”Utmelding”. Det skal registreres dato for salg, utkode, utårsak og ny eier. Ny eier skal registreres ved alt livdyrsalg fra både foredling- og formeringsbesetninger til både andre avlsbesetninger og bruksbesetninger. Utkode er ”5 – Solgt ” for purker som selges som småpurker eller bedekningsklare. For drektige purker skal utkode ”9 – Solgt drektig” brukes. Alle skal registres med utårsak ”10 – Solgt som livdyr”. Feltet ”Ny eier” i skjermbildet utmelding fylles ut ved å velge kjøper fra rullegardinmenyen. Valgene i denne menyen stammer fra kunder registrert i kunderegisteret. I utmeldingsbildet finnes per i dag også feltene ”Solgt til” og ”Navn på kjøper”. Disse to feltene vil ganske snart bli fjernet for hindre misforståelser og for å sikre datakvaliteten. Kjøper får ikke meldt inn purkene på riktig måte dersom selger har unnlatt å melde dem ut med ”Ny eier”. Det er også viktig at salget blir registrert med det samme slik at kjøper får registrert innmelding i sin besetning rett etter mottak av purkene. Salg av livdyr er en av faktorene som inngår i formeringsbesetningsoppgjøret slik at det er viktig at alle solgte purker får registrert ny eier ved utmeldt.

Kunderegister

Kunderegisteret er et kartotek over livdyrkjøpere og satellitter i purkeringer. Kunderegisteret finner du som et valg under menypunktet ”Annet” i Ingris. Her opprettes kunder ved å trykke på ”ny”. Produsentnummer (8 siffer), navn og andre opplysninger om kunden registreres og lagres. Dersom du mangler medlemsnummeret til kunder så fås dette av kunden direkte, fra slakteriet eller brukerstøtten til Ingris.

Innmelding

Purker som er riktig utmeldt av selger legger seg klare i skjermbildet ”Innmelding” hos kjøper. Her er alt ferdig utfylt bortsett fra feltene ”Individnr” og ”Pulje”. I feltet ”Individ” settes det ørenummeret purka skal ha i den nye besetningen – det nummeret hadde i selgerbesetningen finner du i feltet ”Tidligere indnr”. I feltet ”Pulje” registrerer du den pulja purka skal inn i. Dersom du ikke registrerer pulje settes de automatisk i ”Purker”.

Salgsskjema

Purker som er meldt ut med ”ny eier” kan hentes opp i rapporten ”Salgsskjema”. Salgsskjemaet innholder opplysninger om kjøper og selger, purkenes individnummer, salgsdato, fødselsdato, rase, mor, far, eventuell bedekning og registrerte vaksinasjoner. Salgsskjema kan brukes som dokumentasjon ved og kjøp salg av livdyr. Skjemaet kan skrives ut og leveres sammen med livdyrene eller det kan sendes på e-post til kjøper og for avregning hos slakteriet. Salgskjemaet kan erstatte håndskrevne skjema og stamtavler ved livdyrsalg. Salgsskjemaet finner du under menypunktet ”Rapporter” og ”Styring”. Kjøper velges i fra rullegardinmenyen i feltet (hentes fra kunderegisteret) og salgsdato tastes inn. Rapporten lister opp alle solgte purker til den aktuelle kunden på den angitte datoen.