Publisert: 06.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Utlendinger i nord – ungdom i sør

Avløseren er en viktig person for de fleste svinebønder. Svin har spurt tre avløserlag om hvilke trender som gjelder, samt hvem og hvordan de rekrutterer nye folk.


Utlendinger i nord – ungdom i sør

Avløseren er en viktig person for de fleste svinebønder. Svin har spurt tre avløserlag om hvilke trender som gjelder, samt hvem og hvordan de rekrutterer nye folk.

Avløserlaget heter ikke lenger avløserlag, men «landbrukstjenster». Fusjoner har dessuten gjort at det i dag er langt færre avløserlag enn for noen år siden. Slik er det også på Helgeland. I dette området blir det også færre og færre norske avløsere. 

– Vi rekrutterer gjennom landbruksskolen i Vefsn kanskje én eller to i året. For fem til ti år siden fikk vi mange herfra, men det blir vanskeligere og vanskeligere å rekruttere norske. De som går på landbruksskolen fristes av godt betalte jobber i Nordsjøen eller i industrien. Flere burde absolutt valgt å være avløsere noen år før de tok over gård, sier Ellen Svarstad i Helgeland Landbruksservice. Hun er ansvarlig for rekruttering av nye avløsere i 12 kommuner på Helgeland.

– Vi har sluttet å annonsere i lokalavisene etter ny avløser. Før var det vanlig. I stedet ser vi til utlandet. Den nye avløseren er gjerne fra Sverige, Tyskland, Polen, Litauen og nå også Ukraina, forteller Svarstad. Som regel får de napp hvis de legger ut stillingen i Eures (NAV i EU) men de har også egne kontakter i noen av de nevnte landene. Det gjelder for eks Ukraina.  

– Det er mer utfordrende å få inn folk fra Ukraina fordi landet ikke er i EU, men så langt har det gått greit. Generelt er utlendingene også dyktige og har gjerne med seg erfaring fra husdyrproduksjon i Vest-Europa, for eksempel Danmark, forteller Svarstad.

Ungdom på Jæren

– Hos oss er minst tre av fire vi lønner gjennom avløserlaget norske. Vi prøver å fange opp ungdommen gjennom avløserkurs vi holder to ganger i året, og lykkes med det, forteller daglig leder Siri Fuglestad i Landbrukstjenester Nærbø. De holder til i landets største husdyrkommune Hå, sør på Jæren.

– Kursene er praktiske med tre teorikvelder og åtte praksisdager. Vi informer om dette på ungdomskoler og videregående skoler og får bra oppslutning, opplyser Fuglestad. Nytt og positivt i årets jordbruksavtale er at 15 åringer kan være avløsere, sier Fuglestad. Fram til nå har aldersgrensa vært 16 år.

– Ungdommen er veldig ofte interessert når de er 14-15, og da må en passe på å gi dem et tilbud, sier Fuglestad. Hvis en venter,  kan det være for seint. For også på Jæren merker en at rekruttering til avløseryrket blir mer utfordrende. Men ungdom er fortsatt den største gruppen nye avløsere. Pensjonister pluss utlendinger er de to andre store gruppene. Disse er det som regel bøndene som rekrutterer selv.    

Avløser under grising

– Minst fire av fem som jobber i avløserlaget hos oss er nordmenn, mange er faktisk stabile og har vært hos oss lenge. En del av disse igjen har en gård eller et småbruk selv, forteller Hans Nummestad i Landbrukstjenester Østfold, ett av to avløserlag igjen i Østfold.

Også i Østfold er trenden en svak økning av utlendinger til avløseryrket. Det er særlig ansatte fra Litauen og Polen som er vanlig.

– Men utlendingene er det gjerne bonden selv som rekrutterer, og da oftest som ekstrahjelp gjennom sommeren. Noen kan vi også hjelpe til å finne. Ungdom prøver vi å fange opp gjennom årlig kontakt med fylkets to landbruksskoler. Enkelte stillinger averterer vi også i lokalaviser eller på finn.no.  Men det er faktisk ganske vanlig at potensielle avløsere tar direkte kontakt med oss og spør om muligheter for jobb, opplyser Nummestad. En trend blant svineprodusenter er å ha avløser under grisingsuka. Men da vil en ha avløsere med blikk for grising, og det er dessuten en utfordring å fordele ukene blant svineprodusentene. Det blir ofte slik at flere har grising samtidig, forteller Nummestad. Han har selv satellittbesetning i purkering, og er en av de som ønsker ha avløser i grisingsuka.