Publisert: 19.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Utfordringer i svensk svineproduksjon


Utfordringer i svensk svineproduksjon

 

Årsmøtet i Sveriges Grisproducenter var blant annet opptatt av næringas konkurransesituasjon. Kostnadene i svensk svineproduksjon oppgis å være cirka 15 prosent høyere enn i andre land, rapporterer Svensk Gris og viser til flere undersøkelser. Et annet faktum som underbygger dette problemet er at Sverige har mistet 17 prosent av svineslaktinga i perioden fra 1997 til 2005. Etter 1994 har importen av svinekjøtt til Sverige økt med nærmere 500 prosent, og eksporten bare med 14.

Men med konkurransedyktige svenske avregningspriser, god tilgang på lån, finansiering og gode rådgivere, så kan det skje mye positivt i svensk svinenæring. Mange svenske svineprodusenter er offensive, og innstilt på å utvikle bedriftene sine. Men jammen er det utfordringer å gå løs på.

Som ordfører Lars Hultström i Sveriges Grisproducenter påpekte oversine medlemmer på årsmøtet;

– Det må bygges 10 000 nye purkeplasser per år om vi skal greie å holde dagens produksjonsnivå. Hvis vi skal øke produksjonen, kreves det enda mer, sa Hultström.

Og i fjor ble det ikke bygd mer enn 1800 nye purkeplasser i Sverige.