Publisert: 18.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Uten internasjonal suksess stopper avlsarbeidet i Norsvin!

 


Uten internasjonal suksess stopper avlsarbeidet i Norsvin!

 

Uten internasjonalt salg og markedsføring av norsk svinegenetikk ville Norge i dag vært uten et selvstendig avlsarbeid på gris. Etter hvert ville vi vært uten en gris av tilfredstillende kvalitet for den norske svineprodusenten også! Dette er en påstand som dokumenteres gjennom det vi ser skjer i våre to naboland Sverige og Finland. Sverige som sliter med å finansiere sitt avlsarbeid på yorkshire, mens Finland tilnærmelsesvis har overlatt til Norge og Sverige å forestå avlsarbeidet på gris.

Derfor skal vi være stolte av våre forgjengere som så tidlig forsto at i framtiden kunne ikke lille Norge alene ha ryggrad til å finansiere et avlsarbeid av høyeste kvalitet. Norsk svineavl måtte få flere bein å stå på. Disse beina til 1, 4 millioner norskfødte griser årlig, har nå utviklet seg til om lag 20 millioner griser i 2009 på verdensbasis med norsk blod i årene!

Mange har fulgt Norsvins internasjonale satsning siden midten av -90 tallet med både spenning og glede, men også med et snev av engstelse. Det er med rette. Norsvin har de siste årene, sammen med Nortura og FK Agri, satset over 60 millioner kroner på internasjonal suksess for norsk svinegenetikk! Dette er mange penger for lille Norsvin.

Med klokskap og tålmodighet har Norsvin sakte men sikkert beveget seg inn på stadig nye markeder i internasjonal sammenheng! Hele tiden med tro på at den norske grisen er blant verdens beste!

Norsvin International AS (NI), som forestår det internasjonale salgsarbeidet av vår svinegenetikk, så dagens lys i 1996. I starten var selskapet 100 prosent Norsvineid. I dag eies NI av Norsvin, Nortura og FK Agri, med Norsvin som majoritetseier. NI har fire døtre; Svenska Avelspoolen, Norsvin Litauen, Norsvin Polen og Norsvin USA. Til sammen jobber det over 50 ansatte i disse selskapene. I Norsvinkonsernet jobber det derfor til sammen vel 120 medarbeidere for å utvikle og fremme salg av norsk svinegenetikk.

I fjor innbrakte vår internasjonale satsning royaltyinntekter på vel ni millioner kroner. Dette er snart like mye som tilskuddet vi får fra Omsetningsrådet. Dette betyr igjen at Norsvin er i stand til å selge semindoser i Norge vel 20 kroner billigere enn om vi ikke hadde drevet eksportvirksomhet, forutsatt likes stor satsning på avlsarbeidet som før.

Norsvin har satset hardest i USA, verdens største, men også tøffeste marked for svinekjøttproduksjon. Siden vi etablerte selskapet i 2002, har vi bygget opp en egen avlsbesetning på 550 purker, og selger norsk svinegenetikk til kunder som kontrollerer over 750 tusen purker, det vil si 12 ganger norsk svinepopulasjon. Salgsinntektene har økt jevnt og trutt, men ikke så trutt i 2009 som de budsjetterte ambisjoner. Dette har sammenheng med flere ting. H1NI-pandemien rammet USAs svineprodusenter hardt. Amerikanerne er verdens mest stemningsladete folk. Derfor førte omtalen av den såkalte svineinfluensaen til betydelig redusert forbruk av svinekjøtt med påfølgende prisfall. H1N1 krysset med finanskrisen ga nærmest en negativ heterosiseffekt for økonomien i amerikansk svinehold. Våre nåværende og framtidige kunder tapte penger på hver eneste slaktegris de leverte. Dette preget også våre markedsmuligheter i fjor.

Svinekjøttmarkedet i USA har nå bedret seg betraktelig. Våre realistiske salgsmål for 2010 tilsier nesten en dobling av salgsinntektene i forhold til i fjor. Dette innebærer at USA vil nærme seg et nullresultat i 2010. Det betyr bedring i driftsresultatet på nesten fem millioner kroner. Tålmodige og langsiktige eiere som Nortura og FK Agri står støtt ved vår side i å etablere oss i dette markedet. De vet i likhet med oss i Norsvin, at uten internasjonal suksess, ryker også en selvstendig svineavl i Norge!

Det blåser tøffe vinder i alle internasjonale markeder. Norvin har stukket hodet frem. Dumt, vil nok none si! Men dette handler ikke om det var klokt eller uklokt, smart eller dumt å satse internasjonalt! Dette handler om å kunne ha muligheten til å videreføre den arven vi fikk overbrakt fra salige professor Harald Skjervold på datidens Norges landbrukshøgskole på Ås. Han var en legende innen internasjonal husdyravl, og brakte Norge inn på verdenskartet på husdyravl en gang for alle. De norske avlsorganisasjonene har vært dyktige til å videreføre FoU-nivået videre. Vi ser at vi for å drive et selvstendig avlsarbeid i fremtida, måtte kommersialisere den unike avlskunnskapen nettopp gjennom internasjonal markedsføring og salg av vår genetikk!

Men internasjonal suksess er ikke et mål i seg selv. Internasjonal suksess er middel for å nå målet. Målet er nettopp å kunne tilby eierne av Norsvin den til enhver tid beste svinegenetikk i verden!

Når vi nå nærmer oss å være inne på 20 % av den amerikanske svinekjøttproduksjon har ingenting med at vi ga fredsprisen til Obama å gjøre – nei heller tvert imot. Det er KUN fordi våre griser presterer i verdensklasse.

Rolf Ole Tomter