Publisert: 16.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Utafor skigar`n

Halebiting kan være et problem i enkelte slaktegrisbesetinger og for offeret er halebiting ofte en smertefull affære.


Utafor skigar`n

Halebiting kan være et problem i enkelte slaktegrisbesetinger og for offeret er halebiting ofte en smertefull affære.

Dansk svineproduktion har utviklet en 10- punktsplan for håndtering av halebiting.

 

Bakgrunn Halebiting er en unormal atferd blant slaktegris og er et symptom på stress. Stress fremkalles som regel i samspill med miljøet i grisehuset eller den enkelte binge og de mulighetene grisen har for å reagere på dette. Halebiting er et velferdsproblem for de affiserete dyrene og det kan føre til økonomiske konsekvenser for svineprodusenten. Overfladiske halebitt medfører muligens moderate smerter hos den affiserte grisen, men alvorlige halebitt medfører betydelig smerte og risiko for sykdommer slik som blodforgiftning, byller og lammelser. Halebiting starter ofte ved at en enkelt gris begynner å bite i halen på en av sine bingekamerater, hvorpå offeret risikerer å få et åpent halesår. Hvis det ikke gripes inn i situasjonen øyeblikkelig, ved for eksempel å fjerne halebiteren, kan situasjonen forverres ganske raskt med flere halebitte griser som resultat. Utviklingen kan skje veldig raskt og en kan risikere at flere griser får alvorlige halebitt i en binge i løpet av få timer.

 

10-punktsplan for håndtering av halebitt

Forebygging:

1) Ikke ha for mange griser i en binge.

2) Før loggbok over problemet. Notér årstid, klimaendring, fôrskifte og sykdomsproblemer.

3) Innrett bingen etter grisens behov med gjødsel- og aktivitetsområde og tilstrekkelig med spise- og drikkeplasser.

4) Oppretthold et optimalt klima i bingene, dette inkluderer passende temperatur og god luftkvalitet. Unngå trekk.

5) Sjekk grisens adgang til ressurser, dette inkluderer fôr, vann og beskjeftigelse- og rotematerialer.

6) Minimer sammenblandingen av griser.

7) Overvei andre årsaker som for eksempel statisk elektrisitet, krypstrøm eller mye bråk i grisehuset.

 

Aktuell behandling:

8) Finn den grisen i bingen som forårsaker halebitingen og flytt den i en binge for seg selv. Det er ofte de minste og mest rastløse grisene som er halebiterne.

9) Isoler de halebitte grisene i en sykebinge og gi dem behandling. Griser med lammelser i bakparten skal avlives med det samme. Griser som ikke har vist tegn til forbedring etter tre dager med behandling, har ofte leddbetennelse eller andre sykdommer og skal avlives.

10) Gi grisene tilstrekkelig med beskjeftigelse- og rotematerialer i en periode for å gi de noe å gjøre på.

 

 

 

Norge

I Norge er forekomsten av halebiting/ korte haler rundt 1 – 2% på norske slaktereier. Men i enkelte besetninger kan halebiting være et stort problem. I år startes det opp et forskningsprosjekt om halebiting hos slaktegris ved Norges veterinærhøgskole, som tar sikte på å belyse årsaker til, og finne fram til effektive tiltak mot halebiting på gris. Prosjektet er en del av et stort nordisk samarbeidsprosjekt med samme formål. For full oversikt over Dansk svineproduktions 10-punktsplan eller manual om forebyggelse og håndtering av halbid, gå inn på www.dansksvineproduktion.dk.

 

 

 

 

 Forfattere: Torben Jensen, Marie Erika Busch, Anders Leegaard Riis, Hanne Maribo og Anders Vernersen