Publisert: 30.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Usikkert marked og stabil svineproduksjon

Sædsalget holder seg fortsatt svært stabilt. Siste tre måneders gjennomsnitt, der oktober er siste måned, viser 0,5 prosent økning i antall solgte sæddoser.


Usikkert marked og stabil svineproduksjon

Sædsalget holder seg fortsatt svært stabilt. Siste tre måneders gjennomsnitt, der oktober er siste måned, viser 0,5 prosent økning i antall solgte sæddoser.

Hittil i år er økningen på 1,6 prosent. Salget som vil gi slaktegris i 2009 viser nå en liten økning på 0,6 prosent, og det er på nivå med det siste markedsprognose tar utgangspunkt i.

Selv om produksjonen er svært stabil for øyeblikket, kan mye tyde på at salget er i ferd med å flate noe ut. I 2007 økte engrossalget av svinekjøtt med hele åtte prosent, mens det i år forventes en nedgang på tre prosent. Neste års prognose viser ingen endring i salget. Det er nok viktig å se trenden over flere år, da lagerbeholdningen av skåret vare vil variere noe. Salget må også sees opp mot de andre kjøttslagene og hva som skjer der. Kyllingsalget ble i år langt lavere enn forventet, og overskuddslageret her må ut på markedet.

Det vil også bli spennende å se hvordan økningen i målpris (+ 85 øre pr kg) fra nyttår vil slå ut på salget i et marked hvor kjøpekraften er noe endret på grunn av finanskrisa. I tillegg forventes det at justeringsforhandlingene, som startet i begynnelsen av desember, vil resultere i ytterligere økning av målprisen.