Publisert: 07.12.2020 Oppdatert: 07.12.2020

Stikkord:

USA og Kina størst på husdyr

Det er USA og Kina som har mest av storfe, gris og kylling og sau i verden. 


 

I Norden er Danmark størst på gris og kylling, Sverige er størst på storfe, og Norge på sau. Her presenter vi de seks største landene i verden på de fire dyreslagene, pluss talla for landene i Norden (de fire største). Island har minst produksjon i Norden, bortsett fra på sau der de kun er slått av Norge. Talla er produsert 1000 tonn med kjøtt for året 2018 (før svinepest i Kina). Størst i Europa på gris er Tyskland foran Spania, men Russland, Frankrike og Polen er blant verdens 10 største svineprodusenter. Danmark kommer noe lenger ned på lista, men er et stort eksportland på gris.