Publisert: 19.01.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Uro på vitaminmarkedet

I hele 2014 var det voldsom uro på vitaminmarkedet.


Uro på vitaminmarkedet

I hele 2014 var det voldsom uro på vitaminmarkedet.

Hvor markedet var i balanse for enkelte vitaminer, var det i voldsom ubalanse når det gjelder andre. Gjennom andre halvår av 2014 falt gjenanskaffelsesprisene på E-vitaminer drastisk. Det skriver bladet Feedback, utgitt av DSM Nutritional Products AS. Dette har preget bransjen og skapt et inntrykk av at vitaminmarkedet er fallende. Men mens prisen på E-vitamin har falt drastisk, så har prisene på fiolinsyre og biotin doblet seg.

På ti år har det samlete tallet på produsenter av vitaminer og ingredienser til dyrefôr steget med nesten 50 prosent. Tallet på produsenter er doblet i Asia, men halvert i Europa. Veksten av produsenter kan gi håp om at prisene vil holde seg i ro, fordi produsentene samlet sett lettere kan dekke det stigende globale behov. Feedback skriver at i motsetning til råvaremarkedet for eksempelvis soya og korn, som er avhengig av høstprognoser og lokale avlinger, så er vitaminmarkedet i den grad påvirket av tilbud og etterspørsel. Og uroen har på ingen måte lagt seg, mener DSM Nutritional Products AS.