Publisert: 20.08.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Underskudd i 2014?

Fra siste markedsprognose, med forventet underdekning i siste tertial, og det ekstremt gode sommersalget, kan vi regne oss til at vi på årsbasis sannsynligvis vil få et markedsunderskudd i 2014.


Underskudd i 2014?

Fra siste markedsprognose, med forventet underdekning i siste tertial, og det ekstremt gode sommersalget, kan vi regne oss til at vi på årsbasis sannsynligvis vil få et markedsunderskudd i 2014.

Etter tidligere overproduksjoner har vi ofte sett at pendelen har slått for langt ut og at vi raskt har gått inn i en kortvarig underdekning.

Vi skal ikke se bort fra at dette også vil skje denne gangen. Den langvarige økonomiske nedturen har selvsagt ført til minimale nyinvesteringer og at flere slutter. Vi ser nå at semintallene over tid viser en nedgang på cirka tre prosent. Den årlige effektivitetsveksten er ikke så stor.

Fortsetter dagens forbruksvekst, må slaktevektene temmelig mye opp for å unngå import. Etter perioder med premiert og frivillige reduksjon i slaktevekter har vi heller ikke klart å øke vektene slik prognosene tilsa. Slaktevektene etter påske i år ligger nå ca 1,7 kg under tilsvarende tall fra 2012. Mye kan derfor tyde på at vi snarlig må stimulere til høyere slaktevekter for å sikre markedsbalansen.

Viser det seg at dette er et langsiktig behov har vi fortsatt stort potensiale når det gjelder økt effektivitet med dagens purketall, uten at konsesjonsgrensene må øke. Avlsarbeidet gir både økt effektivitet og kvalitet, noe som både gir mer slakt per purke og mulighet for tyngre slaktegris uten at det går ut over kvaliteten.

De store svingningene i svinekjøttsalg vi nå har opplevd gjør det svært vanskelig å planlegge og samtidig sikre markedsbalanse. Vi kan ikke basere oss på seks prosent konsumvekst i framover. Med en jamn vekst på nivå med næringas effektivitetsframgang vil ikke svingningene bli så brutale.