Publisert: 11.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Underdekning av fersk gris

Til tross for prognoser som viser store overskudd på årsbasis; det har vært sterk underdekning av fersk gris de siste ukene. Prisen har gått opp over to kroner kiloen på en måned.


Underdekning av fersk gris

Til tross for prognoser som viser store overskudd på årsbasis; det har vært sterk underdekning av fersk gris de siste ukene. Prisen har gått opp over to kroner kiloen på en måned.

 

– Det var ikke uventet at svinekjøttprisen skulle opp, men underdekningen av svinekjøtt ble sterkere enn vi var forberedt på. Det er mulig at vi gikk for langt ned i pris tidligere, men på den andre siden var situasjonen slik før jul at den krevde klare signaler. Når vi tar så hardt i som vi gjorde, så reageres det i markedet. Folk vet at nå blir det lav pris. Vi har nå lite kjøtt på lager, og mange i bransjen har villet sikre seg rimelig kjøtt. Derfor har vi fått større etterspørsel etter hele slakt enn det vi har greid å dekke. Men vi har fått ut mye frossen vare, sier direktør Trygve Brandrud i Nortura Totalmarked.

 

Bedre økonomi

Tilførslene av svinekjøtt har så langt i år vært omtrent som forventet. Men salget har vært atskillig bedre enn forventet.

– Det er jo en gledelig situasjon, sett med produsentenes øyne. Særlig når prisene samtidig går opp. Vi planlegger å sette omsetningsavgiften ned etter påske, og vi sikter oss antakelig inn mot en nedgang på 70 øre slik at vi kommer ned på to kroner kiloen i avgift. Dette betyr en kraftig lønnsomhetsforbedring i forhold til situasjonen ved nyttår. En prisøkning på kr 2,10 pluss en reduksjon i omsetningsavgift på 70 øre gir en reell økning på nærmere tre kroner kiloen. Ordningen med å premiere lave slaktevekter stanses til påske, sier Brandrud.

 

Dempet investeringslyst

– Det er ikke langt mellom sorg og glede i denne næringa?

– Nei, det er for så vidt ikke det. Det skjer noe når tiltak settes i verk. Vi har sett at nyetableringene har stoppet opp. Avgangen av produsenter har fortsatt som før, og da bedres raskt markedssituasjonen.

– Tror du vi står foran en ny eksplosjon med bygging og investeringer?

– Det vil alltid være noe som bygger, men vi tror at klimaet for det er nokså dempet for tida. Kostnadene med å bygge er også veldig høye. Jeg tror neppe vi får noen ny byggeeksplosjon. Men en del vil sikkert prøve å intensivere produksjonen sin maksimalt innenfor de rammer de allerede har.

– Betyr det sterke vintersalget av svinekjøtt at en del bedrifter hamstrer med tanke på grillsesongen? Kan den bli svakere enn normalt som følge av vinterens store salg?

– Jeg tviler litt på det. Grillsesongen planlegges, men så stor aktivitet som vi har i svinekjøttmarkedet nå, tyder på at det aller meste av kjøttet går ut i produksjon og salg, sier Trygve Brandrud.