Publisert: 08.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Uklart om krav til alarmer


Uklart om krav til alarmer

 

Mange svineprodusenter kan ufrivillig komme til å havne i ei knipe når det gjelder å innfri krav til forskrifter om hold av svin fra 1. januar 2006. For der står det nemlig at det fra denne datoen stilles krav om alarm og varsling ved feil på ventilasjonsanlegg. De færreste svineprodusenter har slik varsling i dag.

Selv om gjeldende forskrift ikke er ny, så har det praktisk talt ikke vært oppmerksomhet om kravet til ventilasjonsvarsling. De fleste vil derfor bli overrasket over dette, og med god grunn. Oppmerksomheten om krav til alarm i husdyrbygninger har i all hovedsak vært rettet mot brannvarsling.

Det står i dette nummeret av Svin at det nå arbeides med nye forskrifter om hold av svin. De er varslet en eller annen gang i 2006. Et forslag om krav til brannvarsling kan komme her, kanskje allerede fra 1. januar 2007. Rent teknisk og praktisk vil det være naturlig å se disse tingene i sammenheng for bonden.

Det har altså oppstått en situasjon som kan virke uklar når det gjelder forståelsen av hva som kreves når det gjelder varsling. Det er veldig kort tid igjen til nyttår, og det er heller ikke lenge til 1. januar 2007. Mattilsynets folk vil ventelig få en del spørsmål knyttet til varslingskravene med det første. Hvis en vil unngå en strøm av utsettelsessøknader, så kan det gjøres ved at departementet nå gir et tydelig signal om at en velger å se disse tingene i sammenheng. Vis romslighet i den situasjonen som har oppstått, og ta spørsmålene opp under ett i forslaget til nye forskrifter om hold av svin som kommer neste år.