Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Uendret målpris

Målprisen på svinekjøtt fortsetter på samme nivå som tidligere, mens produksjonstilskuddet i sin helhet flyttes over til de 35 første avlspurkene.


Uendret målpris

Målprisen på svinekjøtt fortsetter på samme nivå som tidligere, mens produksjonstilskuddet i sin helhet flyttes over til de 35 første avlspurkene.

 

Det ble enighet om jordbruksavtalen på kvelden 16. mai. Den totale rammen har en økning på 975 millioner kroner, hvorav 545 kommer i form av økte målpriser og 400 i form av nye budsjettmidler. Utregnet per årsverk utgjør tillegget 17.000 kroner. Jordbrukets krav var 29.500, mens Statens opprinnelige tilbud var en økning på 11.000 kroner.

Årets oppgjør ble helt spesielt for svinenæringa, da forhandlingspartene etter hvert ikke lenger ønsket å redusere målprisen. Forhandlingene startet med et krav om 50 øre redusert målpris, og et tilbud fra staten om ytterligere 30 øre ned. Under forhandlingene har tydeligvis partene lyttet til nye signaler fra markedsregulator.

Snuoperasjonen rundt målpris har også gitt uventet utslag for tilskuddene. Her hadde landbruket krevd 600 kroner i økning i produksjonstilskudd for hver av de 35 første avlspurkene.

Her tilbød staten 250 kroner, mens det endelige resultatet kun ble en økning på 165 kroner. Økningen tilsvarer eksakt samme totalbeløp som ble oppnådd ved å fjerne tilskuddet på 594 kroner per purke for antallet mellom 36 og 70 avlspurker. Det hører også med i bildet at distriktstilskuddet på Vestlandet øker med gledelige 30 øre per kg, uten at partene på forhånd hadde vurdert dette.

Avløsertilskuddet øker noe som resultat av forhandlingene. Satsene øker med 58 kroner per avlspurke og 2 kroner per slaktegris, mens maksimalbeløpet øker med 4000 kroner og opp til 55.500. Det forventes at kraftfôrprisen vil øke med ca 2 øre per kg, etter at målprisen på fôrkorn øker med 3 øre uten tilsvarende økning i prisnedskrivningstilskuddet. Prisen på oljefrø øker med 6 øre, mens det her gis tilsvarende økning i prisnedskrivning.