Publisert: 05.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Udramatiske valg


Udramatiske valg

 

Årsmøtet på Hurdalsjøen hadde tidenes roligste valg. Alle styrets medlemmer, varamedlemmer og ordfører ble gjenvalgt. Styret har denne sammensetningen; Kristin Ianssen (leder), Østfold , Willy Finnbakk (nestleder), Rogaland, Johan Arnt Dahlen, Nord-Trøndelag, Anders Østby, Akershus, John Olav Husabø (Nortura), Arild Tronhus (ansatt), Wenche Helseth (ansatt)