Publisert: 14.01.2016 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tung gris krever rimelig fôr

Å fôre grisen fra 82-83 kg slaktevekt til 90 kilo er det nå flere som gjør.


Tung gris krever rimelig fôr

Å fôre grisen fra 82-83 kg slaktevekt til 90 kilo er det nå flere som gjør.

Det kan være lønnsomt når det er markedsbalanse og bra priser på tung gris. Men lønner dette seg?

– Du må i alle fall ha et rimelig sluttfôr. Grisen spiser enormt mye de siste 10 dagene. Vi har regnet på dette med bruk av Ideal 50, og da taper du penger på dette. Men ved bruk av det nye Ideal 90 kan det lønne seg, mener May Helen Gryte i Norgesfôr.

Å bruke et fiberfylt (lettere) fô som metter godt kan også være fordelaktig for kjøttprosenten. Gryte har regnet ut at en konsesjonsslaktegrisprodusent med salg av 2100 griser i året bruker kraftfôr for ca. 236 000 kroner siste 10d agene med tung gris. Det forutsetter 3,3 Fen/dag x kr 3,40 x 10 dager.

Men det er stor variasjon i fôrforbruk og også fôrpris. Gryte råder alle som vil prøve seg på tung gris til å satse på et rimelig slaktegrisfôr som sluttfôring. Hun råder også til ikke å se seg blind på kjøttprosenten, men se heller på tilvekst.

– Bruk Ingris for å få til en mer korrekt fôring i din egen besetning, sier Gryte.