Publisert: 03.12.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tror ikke priskutt gir økt salg

– Vi har ikke sett noen salgseffekt hos forbrukerne av at prisene til produsentene har blitt satt ned. Jeg tror derfor ikke på økt salg av svinekjøtt hvis prisene settes enda lavere.


Tror ikke priskutt gir økt salg

– Vi har ikke sett noen salgseffekt hos forbrukerne av at prisene til produsentene har blitt satt ned. Jeg tror derfor ikke på økt salg av svinekjøtt hvis prisene settes enda lavere.

Det sa direktør Jacob Simonhjell i Nortura Totalmarked da markedsproblemene i svinekjøttbransjen ble satt på dagsorden under Gris i ’13. Han sa seg også dundrende uenig i landbruksdepartementets tolkning av jordbruksavtalen av 2008 når det gjelder adgangen til å bruke en utkjøpsordning for å redusere smågrisproduksjonen.

– Hvis vi ser på salgsutviklingen for svinekjøtt i et lengre perspektiv så har markedsveksten vært to-tre prosent i året siden 80-90-tallet. Markedsveksten har løst utfordringene med økt effektivitet og produksjon. Men nå har vi ikke hatt markedsvekst siden 2009. Svineprodusentene fortsetter imidlertid å bli enda flinkere og mer effektive. Derfor har vi nå en ekstra utfordrende situasjon, sa Simonhjell.

Om forbrukerpriser på svinekjøtt sa han at forbrukerne betaler det samme i dag som de gjorde i 1998. En del av markedsveksten henger sammen med dette. Butikkene vet at forbrukerne vil ha svineprodusentenes varer, og de setter priser som drar folk. Når grillribbe selges på kampanjer til 19.90 og 29.90 per kilo så ligger dette langt unna faktisk produktpris. Men det er ikke prisreduksjon til bøndene som har gitt salgsveksten.

I år styrer vi mot en situasjon hvor produsentene får to kroner kiloen lavere betalt for kjøttet enn det som ligger i målprisen. I tillegg trekkes de et par kroner i omsetningsavgift som følge av ubalansen i markedet.

– Utover høsten har imidlertid salget tatt seg litt opp, og vi kan komme til å lande på et totalsalg som er like stort i år som året før. Det er et lysglimt, men det løser ikke de underliggende problemene, sa Simonhjell.

Og prognosene for 2014 bekrefter det. Med normale slaktevekter, en produksjonsindeks på 104 og en salgsindeks på 101, ventes et overskudd på 4700 tonn. Derfor er det etter Nortura Totalmarkeds mening behov for langsiktige tiltak.

Salgsutfordringer til tross, marketingsjef Jon Tomassen i Nortura hadde ikke mistet all selvtillit. Han viste til at Norturas salg av svinekam har økt 12 prosent og skinke 9 prosent (alt salg inkl. industri/EMV).

– Innovasjonstakten er på topp, og jeg anbefaler alle en tur inn på www.nygris.no. Snakk om den nye grisen, og spør etter produktene våre i butikkene, oppfordret Tomassen.