Publisert: 19.11.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tror finanskrisa virker positivt for øko-mat

Finanskrisa kan virke positivt for økologien i Norge, tror seniorrådgiver Emil Mohr i Statens Landbruksforvaltning. I England har det økologiske salget gått sterkt tilbake de siste månedene, men Mohr tror ikke at det nødvendigvis går slik i Norge, i følge Dagligvarehandelen. Men han reagerer på at kjedene tar for mye av økooverskuddet, og mener at de må dele mer av inntektene med produsentene


Tror finanskrisa virker positivt for øko-mat

Finanskrisa kan virke positivt for økologien i Norge, tror seniorrådgiver Emil Mohr i Statens Landbruksforvaltning. I England har det økologiske salget gått sterkt tilbake de siste månedene, men Mohr tror ikke at det nødvendigvis går slik i Norge, i følge Dagligvarehandelen. Men han reagerer på at kjedene tar for mye av økooverskuddet, og mener at de må dele mer av inntektene med produsentene

– Det er et stort paradoks at de relativt høye prisene på økologiske varer ikke gjenspeiles i det som produsentene sitter igjen med, sier Mohr, som tidligere var leder av Debio, organisasjonen som godkjenner norske økologiske produkter.  

 

Forbruksmønsteret endrer seg dramatisk

 

Coop Norges administrerende direktør, Svein Fanebust, tror at finanskrisa fører til store endringer i forbruksmønsteret til folk flest. Han viser til at en ser dette tydelig blant annet i Danmark. I følge Dagligvarehandelen mener Fanebust at konsumentene endrer vanene sine når arbeidsløsheten stiger, selv om de fleste har mer penger mellom hendene. – Supermarkedene må bli mer effektive. Prisforskjellene til lavprisbutikkene blir for store, mener han. 

 

Lavpriskjedene vinner i nedgangstider

 

Nedgangstider og innsparingsbehov hos mange gjør at lavpriskjedene Rema og Kiwi blomstrer. Kundene bruker prisinformasjonen mer aktivt nå enn før. En rapport fra Nielsen Growth, gjengitt i Dagligvarehandelen, viser at volumveksten i europeisk dagligvarehandel stoppet opp i fjor. Det gjorde den ikke hos oss, og Norge var ett av få unntak. Men nå har veksten stoppet opp også hos oss.