Publisert: 01.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Trønderbønder presser Spis

– Vi er mange svineprodusenter og kjøttprodusenter som ikke vil levere til Spis hvis de bygger i Malvik. Fra oss er det 10 mil dit, sier Kjetil Morken til Svin.


Trønderbønder presser Spis

– Vi er mange svineprodusenter og kjøttprodusenter som ikke vil levere til Spis hvis de bygger i Malvik. Fra oss er det 10 mil dit, sier Kjetil Morken til Svin.

 

Sammen med sine to brødre, Ole Morten og Audun, driver de produksjon av svinekjøtt og storfekjøtt på tre gardsbruk i Leksdal i Verdal. Til sammen leverer brødrene om lag 4200 slaktegriser og nærmere 300 storfe til Midt-Norge slakteri. De er med andre ord tre av slakteriets tyngste leverandører.

– I dag har vi 1,5 mil til slakteriet i Levanger, men hvis det nye slakteriet i Trøndelag bestemmer seg for å bygge i Malvik så blir slakteriet liggende 10 mil unna oss. Det er mye kjøttproduksjon i Innherred, og mange bønder har kontaktet oss og uttrykt støtte til vårt syn, sier Kjetil Morken til Svin. Det var I Trønder- avisa at de først truet med å gå over til konkurrenten Gilde. I avisartikkelen går det fram at fylkeslandbruksstyret i Nord-Trøndelag nærmest har avskrevet Levanger og Verdal som aktuelle områder for Spis-kjedens nye storslakteri. Men det tilbakeviser Spis-kjedens talsmann Ståle Gausen overfor Svin som helt feil.