Publisert: 26.11.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Trøndelag fører an

Det er Trøndelag og Nord-Norge som fører an når det gjelder å vaksinekastrere hanngriser.


Trøndelag fører an

Det er Trøndelag og Nord-Norge som fører an når det gjelder å vaksinekastrere hanngriser.

Ved landets største griseslakteri, Norturas anlegg i Steinkjer, er om lag 15 prosent av alle slaktegrisene nå vaksinekastrert. Leverandørene til både Midt-Norge Slakteri, som leieslakter grisene sine på Norturas anlegg i Steinkjer, og Nortura har en høy andel produsenter som nå praktiserer vaksinekastrering. Også i Norturas anlegg i Bjerka i Nordland har en høy andel VAK-griser. Det samme har Jens Eides slakteri i Agder, men her er det snakk om et lite antall slaktegriser.

Østlandsslakterienes leverandører er atskillig tregere til å teste vaksinekastrering, men de ligger nesten på landsgjennomsnittet slakteriene sett under ett. På sørvestlandet er det derimot svært laber interesse for å vaksinekastrere griser. Dette gjelder leverandørene både til privateide og samvirkeeide slakterier. Her er det nesten ikke vaksinekastrering i det hele tatt.