Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Trolig felles nordisk fôrtabell også for gris

En felles modell for vurdering av drøvtyggerfôr utvikles nå av Sverige, Danmark, Norge og Island. Men det arbeides for å få til en felles nordisk fôrtabell også for gris.


Trolig felles nordisk fôrtabell også for gris

En felles modell for vurdering av drøvtyggerfôr utvikles nå av Sverige, Danmark, Norge og Island. Men det arbeides for å få til en felles nordisk fôrtabell også for gris.

 

Systemet på drøvtyggersiden skal gjelde fra høsten 2005, og en er så smått i gang med å planlegge en felles nordisk fôrtabell. Men det rører seg også på grisesiden. Nils Petter Kjos sa på fôringsseminaret i Hamar at Nordisk Kontaktorgan for Jordbruksforskere har avsatt midler for å etablere et nettverk innen området energi- og proteinvurdering til gris. Kontaktorganet har fått det nordiske navnet ”Feed Evaluation System for Pigs – Towards a Common Nordic System”, og det skal starte opp i løpet av året. Deltakerne her vil være Sverige, Danmark Finland og Norge.

– Et av hovedmålene er å legge til rette for framtidig samkjøring av fôrevalueringen til gris innen Norden, slik at vi på sikt kan få et felles nordisk system også for gris, sier Kjos.

En felles nordisk database for kjemisk innhold og næringsverdi av fôrmidler, samt felles normer for vurdering av energi, protein og aminosyrer, vitaminer og mineraler ligger også i disse planene. I praksis betyr dette at en felles nordisk tabell også for gris kan se dagens lys på sikt.